Pod jednim pazuhom ne mogu se dve lubenice nositi.


pod-jednim-pazuhom-ne-mogu-se-dve-lubenice-nositi
srpske poslovicepodjednimpazuhomnemogusedvelubenicenositipod jednimjednim pazuhompazuhom nene mogumogu sese dvedve lubenicelubenice nositipod jednim pazuhomjednim pazuhom nepazuhom ne mogune mogu semogu se dvese dve lubenicedve lubenice nositipod jednim pazuhom nejednim pazuhom ne mogupazuhom ne mogu sene mogu se dvemogu se dve lubenicese dve lubenice nositipod jednim pazuhom ne mogujednim pazuhom ne mogu sepazuhom ne mogu se dvene mogu se dve lubenicemogu se dve lubenice nositi

Nije pametno nositi srce na dlanu. Trebate ga nositi u sebi, gde najbolje radi. -Margaret Tačer
nije-pametno-nositi-srce-na-dlanu-trebate-ga-nositi-u-sebi-gde-najbolje-radi
Ima u jednim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu da stvore i da izmisle. -Ivo Andrić
ima-u-jednim-ljudima-bezrazlonih-mrnji-i-zavisti-koje-su-vee-i-jae-od-svega-to-drugi-ljudi-mogu-da-stvore-i-da-izmisle
Dvije lubenice pod jedno pazuho ne možes staviti, dva dobra teško možes sastaviti. -Meša Selimović
dvije-lubenice-pod-jedno-pazuho-ne-moes-staviti-dva-dobra-teko-moes-sastaviti
Opterećen sa dve stvari, čovek – sasvim sigurno – nalazi svoje mesto u paklu. Koje dve? Lošim navikama i pogrešnim stavovima. -Buda
optere-dve-stvari-ovek-sasvim-sigurno-nalazi-svoje-mesto-u-paklu-koje-dve-loim-navikama-i-pogrenim-stavovima
Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze. -Arapske poslovice
na-svetu-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-mogu-biti-sre-ali-to-nisu-i-oni-koji-trae-sreu-ali-ne-nalaze
Srce često mora nositi mnogo teži teret, nego sama ledja. -Nemačka poslovica
srce-esto-mora-nositi-mnogo-tei-teret-nego-sama-ledja