Podsećanje na to da ćete umreti je najbolji način da ne upadnete u zamku i pomislite kako nešto možete da izgubite.


podseanje-na-to-da-ete-umreti-najbolji-nain-da-ne-upadnete-u-zamku-i-pomislite-kako-neto-moete-da-izgubite
stiv džobspodsećanjenatodaćeteumretinajboljinačinneupadnetezamkupomislitekakonetomožeteizgubitepodsećanje nada ćetećete umretiumreti jeje najboljinajbolji načinnačin dada nene upadneteupadnete uu zamkuzamku ii pomislitepomislite kakokako neštonešto možetemožete dada izgubitena to dada ćete umretićete umreti jeumreti je najboljije najbolji načinnajbolji način danačin da neda ne upadnetene upadnete uupadnete u zamkuu zamku izamku i pomislitei pomislite kakopomislite kako neštokako nešto možetenešto možete damožete da izgubitepodsećanje na to dana to da ćeteda ćete umreti jećete umreti je najboljiumreti je najbolji načinje najbolji način danajbolji način da nenačin da ne upadneteda ne upadnete une upadnete u zamkuupadnete u zamku iu zamku i pomislitezamku i pomislite kakoi pomislite kako neštopomislite kako nešto možetekako nešto možete danešto možete da izgubitepodsećanje na to da ćetena to da ćete umretida ćete umreti je najboljićete umreti je najbolji načinumreti je najbolji način daje najbolji način da nenajbolji način da ne upadnetenačin da ne upadnete uda ne upadnete u zamkune upadnete u zamku iupadnete u zamku i pomisliteu zamku i pomislite kakozamku i pomislite kako neštoi pomislite kako nešto možetepomislite kako nešto možete dakako nešto možete da izgubite

Čovjeka ćete najbolje upoznati ako ga promatrate kako se ponaša kad se nešto dijeli besplatno -Ivo Andric
ovjeka-ete-najbolje-upoznati-ako-ga-promatrate-kako-se-ponaa-kad-se-neto-dijeli-besplatno
Kada izgubite bitku, nemojte izgubiti pouku koju iz toga možete izvući. -Dalaj Lama
kada-izgubite-bitku-nemojte-izgubiti-pouku-koju-iz-toga-moete-izvui
Um je granica. Dokle god uspomoć uma možete sebe da vidite kako ste uspeli, to znači da to možete i da ostvarite. -Arnold Švarceneger
um-granica-dokle-god-uspomo-uma-moete-sebe-da-vidite-kako-ste-uspeli-to-znai-da-to-moete-i-da-ostvarite
Dizajn je zanimljiva reč. Neki ljudi misle da dizajn znači kako nešto izgleda. Ali naravno, ako pogledate dublje, to je zapravo kako nešto radi. -Stiv Džobs
dizajn-zanimljiva-re-neki-ljudi-misle-da-dizajn-znai-kako-neto-izgleda-ali-naravno-ako-pogledate-dublje-to-zapravo-kako-neto-radi
Dosegnete, dakle, tu granicu, ali onda se nešto dogodi i možete ići još malo preko toga. Snagom uma, odlućnošću, uz pomoć instikta, ali i iskustva, možete tada leteti visoko. -Ajrton Sena
dosegnete-dakle-granicu-ali-onda-se-neto-dogodi-i-moete-ii-jo-malo-preko-toga-snagom-uma-odlunou-uz-pomo-instikta-ali-i-iskustva-moete-tada-leteti