Početak je mudrosti strah Gospodnji. Ko nije pravilno počeo, kako će pravilno početi? Ko je od početka pošao krivim putem, mora se vratiti nazad i uhvatiti pravilan početak, to jest, koračiti nogom na pravi put.


poetak-mudrosti-strah-gospodnji-ko-nije-pravilno-poeo-kako-e-pravilno-poeti-ko-od-poetka-poao-krivim-putem-mora-se-vratiti-nazad-i-uhvatiti-pravilan
nikolaj velimirovićpočetakmudrostistrahgospodnjikonijepravilnopočeokakoćepočetiodpočetkapoaokrivimputemmorasevratitinazaduhvatitipravilanpočetaktojestkoračitinogomnapraviputpočetak jeje mudrostimudrosti strahstrah gospodnjiko nijenije pravilnopravilno počeokako ćeće pravilnopravilno početiko jeje odod početkapočetka pošaopošao krivimkrivim putemmora sese vratitivratiti nazadnazad ii uhvatitiuhvatiti pravilanpravilan početakkoračiti nogomnogom nana pravipravi putpočetak je mudrostije mudrosti strahmudrosti strah gospodnjiko nije pravilnonije pravilno počeokako će pravilnoće pravilno početiko je odje od početkaod početka pošaopočetka pošao krivimpošao krivim putemmora se vratitise vratiti nazadvratiti nazad inazad i uhvatitii uhvatiti pravilanuhvatiti pravilan početakkoračiti nogom nanogom na pravina pravi put

Uvek imamo dovoljno vremena ako ga koristimo pravilno. -Gete
uvek-imamo-dovoljno-vremena-ako-ga-koristimo-pravilno
Ti možeš čovjeka vratiti na pravi put, ali mu ne možeš grijehe oprostiti. -Poslovice korisnika
ti-moe-ovjeka-vratiti-na-pravi-put-ali-mu-ne-moe-grijehe-oprostiti
Kada bih mogao opet početi svoje studije, sledio bih savet Platona i počeo sa matematikom. -Galileo Galilej
kada-bih-mogao-opet-poeti-svoje-studije-sledio-bih-savet-platona-i-poeo-matematikom
Poslušnost je početak svake mudrosti. -Hegel
poslunost-poetak-svake-mudrosti