Pogledaj dobro moje lice. Sačuvaj ga u očima svoje duše, da ga jednog dana možeš nacrtati po sjećanju.


pogledaj-dobro-moje-lice-sauvaj-ga-u-oima-svoje-e-da-ga-jednog-dana-moe-nacrtati-po-sjeanju
paulo koeljopogledajdobromojelicesačuvajgaočimasvojeduedajednogdanamoženacrtatiposjećanjupogledaj dobrodobro mojemoje licesačuvaj gaga uu očimaočima svojesvoje dušeda gaga jednogjednog danadana možešmožeš nacrtatinacrtati popo sjećanjupogledaj dobro mojedobro moje licesačuvaj ga uga u očimau očima svojeočima svoje dušeda ga jednogga jednog danajednog dana možešdana možeš nacrtatimožeš nacrtati ponacrtati po sjećanjupogledaj dobro moje licesačuvaj ga u očimaga u očima svojeu očima svoje dušeda ga jednog danaga jednog dana možešjednog dana možeš nacrtatidana možeš nacrtati pomožeš nacrtati po sjećanjusačuvaj ga u očima svojega u očima svoje dušeda ga jednog dana možešga jednog dana možeš nacrtatijednog dana možeš nacrtati podana možeš nacrtati po sjećanju

Pogledaj u dubinu svoje duše. Tu ćeš naći izvor prave sreće, izvor nepresušni, samo valja da ga neprestano dubiš. -Marko Aurelije
pogledaj-u-dubinu-svoje-e-tu-e-nai-izvor-prave-sree-izvor-nepresu-samo-valja-da-ga-neprestano-dubi
Zvat ćeš me jednog dana kad ostaneš sam. Zvat ćeš me jednog dana sigurno znam. Zvat ćeš me jednog dana kad ostave te svi, ali meni ne dolazi, nećeš mi ...
zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostane-sam-zvat-e-me-jednog-dana-sigurno-znam-zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostave-te-svi-ali-meni-ne-dolazi-nee-mi
Čuvam je, sigurna je, a opet joj pružam mao slobode, a puno ljubavi i razumevanja. Znaš, jednog dana bih voleo da je moje dete zove mama. -Đorđe Balašević
uvam-sigurna-a-opet-joj-pruam-mao-slobode-a-puno-ljubavi-i-razumevanja-zna-jednog-dana-bih-voleo-da-moje-dete-zove-mama
Čuvam je, sigurna je, a opet joj pružam malo slobode, a puno ljubavi i razumevanja. Znaš, jednog dana bih voleo da je moje dete zove mama. -Đorđe Balašević
uvam-sigurna-a-opet-joj-pruam-malo-slobode-a-puno-ljubavi-i-razumevanja-zna-jednog-dana-bih-voleo-da-moje-dete-zove-mama
Najbolji način da se svaki dan započne dobro, jeste, da pri buđenju mislite ne biste li tog dana barem jednog čovjeka mogli obradovati. -Fridrih Niče
najbolji-nain-da-se-svaki-dan-zapone-dobro-jeste-da-pri-buenju-mislite-ne-biste-li-tog-dana-barem-jednog-ovjeka-mogli-obradovati