Pogledajte!Pogledajte! Jel ste videli? Prelepe su .. O nije da se hvalim ali moje patike su bozanstvene xD ♥


pogledajtepogledajte-jel-ste-videli-prelepe-su-o-nije-da-se-hvalim-ali-moje-patike-su-bozanstvene-xd
pogledajtepogledajtejelstevideliprelepesunijedasehvalimalimojepatikebozanstvenexdjel steste videliprelepe susuo nijenije dada sese hvalimhvalim aliali mojemoje patikepatike susu bozanstvenebozanstvene xdxd ♥jel ste videliprelepe suo nijeo nije danije da seda se hvalimse hvalim alihvalim ali mojeali moje patikemoje patike supatike su bozanstvenesu bozanstvene xdbozanstvene xd ♥o nije dao nije da senije da se hvalimda se hvalim alise hvalim ali mojehvalim ali moje patikeali moje patike sumoje patike su bozanstvenepatike su bozanstvene xdsu bozanstvene xd ♥o nije da seo nije da se hvalimnije da se hvalim alida se hvalim ali mojese hvalim ali moje patikehvalim ali moje patike suali moje patike su bozanstvenemoje patike su bozanstvene xdpatike su bozanstvene xd ♥

Ako ste videli dno moje duše, onda ste u potpunosti razumeli izvor moje čežnje i – sažaljenja. Iako je otvoreno svima, prozirno jezero ima nepoznate dubine koje ni ronioci ne poznaju. -Hans Kristijan Andersen
ako-ste-videli-dno-moje-e-onda-ste-u-potpunosti-razumeli-izvor-moje-enje-i-aljenja-iako-otvoreno-svima-prozirno-jezero-ima-nepoznate-dubine-koje
Pogledajte simpatičnu Norvežanku kako je dobila boju, lepo se osunčala ovde u Atini. -Duško Korać
pogledajte-simpatinu-norveanku-kako-dobila-boju-lepo-se-osunala-ovde-u-atini
Da li ste ikada videli nesrećnog konja? Da li ste ikada videli neraspoloženu pticu? Ne, zato što konji i ptice ne pokušavaju da impresioniraju druge konje i ptice. -Dejl Karnegi
da-li-ste-ikada-videli-nesrenog-konja-da-li-ste-ikada-videli-neraspoloenu-pticu-ne-zato-to-konji-i-ptice-ne-pokuavaju-da-impresioniraju-druge-konje-i
Svojim neprijateljima želim dug život , da bi videli sve moje uspehe
svojim-neprijateljima-elim-dug-ivot-da-bi-videli-sve-moje-uspehe
Nije da se hvalim, ali imam braon oci koje sijaju u noci ♥ :)
nije-da-se-hvalim-ali-imam-braon-oci-koje-sijaju-u-noci
Onaj osecaj kad vam je srce ispunjeno jer ste videli osobu koju volite…
onaj-osecaj-kad-vam-srce-ispunjeno-jer-ste-videli-osobu-koju-volite