Pogledam na sat: 9:05, pogledam za pola sata 9:06 AAAAAA ta Å¡kola…


pogledam-na-sat-905-pogledam-za-pola-sata-906-aaaaaa-kola
pogledamnasat905pogledamzapolasata906aaaaaaÅkola…pogledam nana satpogledam zaza polapola sataaaaaaa tata Å¡kola…pogledam na satpogledam za polaza pola sataaaaaaa ta Å¡kola…pogledam za pola sata

Pogledam na sat: 9:05, pogledam za pola sata 9:06 AAAAAA ta škola…Naše mržnje škode nama, više nego našem protivniku. Govorite rđavo o nekom čoveku pola sata – i vi ste posle toga nesrećni i otrovni; a govorite pola sata o njemu dobro, pa čak i kad to ne zaslužuje, i bićete mirni i blaženi, čak i ponosni na lepotu svojih osećanja, ili bar na lepotu svojih reči.Život bi se mogao sažeti u pola sata predivnih trenutaka.Nije da ja jedem stalno,ali i ti svako pola sata pitas sta radim! :DDKad čovek sedi jedan sat sa lepom devojkom, to vam se čini kao minut. Ali neka sedi jednu minutu na vrućoj peći – to je duže od jednog sata: To je relativnost.Kad čoek sedi jedan sat s lepom devojkom, to vam se čini kao minut. Ali neka sedi jednu minutu na vrućoj peći - to je duže od jednog sata: To je relativnost.