Pohlepnan čovek muči dvostruku muku; kako da zgrne novac i kako da ga potroši.


pohlepnan-ovek-mui-dvostruku-muku-kako-da-zgrne-novac-i-kako-da-ga-potroi
indijska poslovicapohlepnančovekmučidvostrukumukukakodazgrnenovacgapotroipohlepnan čovekčovek mučimuči dvostrukudvostruku mukukako dada zgrnezgrne novacnovac ii kakokako dada gaga potrošipohlepnan čovek mučičovek muči dvostrukumuči dvostruku mukukako da zgrneda zgrne novaczgrne novac inovac i kakoi kako dakako da gada ga potrošipohlepnan čovek muči dvostrukučovek muči dvostruku mukukako da zgrne novacda zgrne novac izgrne novac i kakonovac i kako dai kako da gakako da ga potrošipohlepnan čovek muči dvostruku mukukako da zgrne novac ida zgrne novac i kakozgrne novac i kako danovac i kako da gai kako da ga potroši

Ko prijatelju daje novac na zajam, trpi dvostruku štetu; istovremeno gubi i novac i prijatelja. -Latinske poslovice
ko-prijatelju-daje-novac-na-zajam-trpi-dvostruku-tetu-istovremeno-gubi-i-novac-i-prijatelja
Previše ljudi troši novac koji nisu zaradili da bi kupili stvari koje im ne trebaju kako bi zadivili ljude koje ne vole.
previe-ljudi-troi-novac-koji-nisu-zaradili-da-bi-kupili-stvari-koje-im-ne-trebaju-kako-bi-zadivili-ljude-koje-ne-vole
LJudi uče kako da govore; a medjutim, glavna je nauka kako i kad da ćute. -Lav Tolstoj
ljudi-ue-kako-da-govore-a-medjutim-glavna-nauka-kako-i-kad-da-ute
Život bilo kojeg čoveka se završava na isti način. Jedina razlika su detalji kako je ko živeo i kako je ko umro. -Ernest Hemingvej
ivot-bilo-kojeg-oveka-se-zavrava-na-isti-nain-jedina-razlika-su-detalji-kako-ko-iveo-i-kako-ko-umro