Počinitelja krivičnog dijela iz ljubavi treba po pravilu blaže kazniti.


poinitelja-krivinog-dijela-iz-ljubavi-treba-po-pravilu-blae-kazniti
latinske poslovicepočiniteljakrivičnogdijelaizljubavitrebapopravilublažekaznitipočinitelja krivičnogkrivičnog dijeladijela iziz ljubaviljubavi trebatreba popo pravilupravilu blažeblaže kaznitipočinitelja krivičnog dijelakrivičnog dijela izdijela iz ljubaviiz ljubavi trebaljubavi treba potreba po pravilupo pravilu blažepravilu blaže kaznitipočinitelja krivičnog dijela izkrivičnog dijela iz ljubavidijela iz ljubavi trebaiz ljubavi treba poljubavi treba po pravilutreba po pravilu blažepo pravilu blaže kaznitipočinitelja krivičnog dijela iz ljubavikrivičnog dijela iz ljubavi trebadijela iz ljubavi treba poiz ljubavi treba po praviluljubavi treba po pravilu blažetreba po pravilu blaže kazniti

Jadan je onaj, koji nema dijela od Boga.Ne treba mi kusur od ljubavi, ja častim!Potrebno je puno dobrih dijela da se izgradi dobra reputacija, a samo jedno loše da se ona izgubi.Ako šutiš – šuti iz ljubavi; ako govoriš – govori iz ljubavi; ako opominješ – opominji iz ljubavi; ako opraštaš – opraštaj iz ljubavi.Zaljubljivanje je nešto dobro, zabavno, i može umnogome da obogati život. Ali razlikovalo se od ljubavi. Ljubav nema cenu, i ne treba je menjati ni za šta.Ne treba uvek gledati samo masu, već treba videti svakog pojedinca, treba videti, osetiti, razumeti teškoće s kojima se pojedinac bori, treba nastojati da mu se pomogne i mora mu se pomoći.