Pokazuje meni prijateljica sliku ćevapa i sira u obliku loptice i ja kazem jeli to rafaelo


pokazuje-meni-prijateljica-sliku-evapa-i-sira-u-obliku-loptice-i-ja-kazem-jeli-to-rafaelo
pokazujemeniprijateljicaslikućevapasiraoblikulopticejakazemjelitorafaelopokazuje menimeni prijateljicaprijateljica slikusliku ćevapaćevapa ii sirasira uu oblikuobliku lopticeloptice ii jaja kazemkazem jelipokazuje meni prijateljicameni prijateljica slikuprijateljica sliku ćevapasliku ćevapa ićevapa i sirai sira usira u oblikuu obliku lopticeobliku loptice iloptice i jai ja kazemja kazem jelijeli to rafaelopokazuje meni prijateljica slikumeni prijateljica sliku ćevapaprijateljica sliku ćevapa isliku ćevapa i siraćevapa i sira ui sira u oblikusira u obliku lopticeu obliku loptice iobliku loptice i jaloptice i ja kazemi ja kazem jelikazem jeli to rafaelopokazuje meni prijateljica sliku ćevapameni prijateljica sliku ćevapa iprijateljica sliku ćevapa i sirasliku ćevapa i sira ućevapa i sira u oblikui sira u obliku lopticesira u obliku loptice iu obliku loptice i jaobliku loptice i ja kazemloptice i ja kazem jelija kazem jeli to rafaelo

Uvaljacu te u sneg..,imas da budes ko rafaelo kuglicaa…XDDD.. ♥♥
uvaljacu-te-u-snegimas-da-budes-ko-rafaelo-kuglicaaxddd
Smijemo se i smijat ćemo se, jer je ozbiljnost uvijek bila prijateljica licemjera. -Ugo Foscolo
smijemo-se-i-smijat-emo-se-jer-ozbiljnost-uvijek-bila-prijateljica-licemjera
Ja sam glumac, a ne zvezda. Zvezde žive u Holivudu i imaju bazene u obliku srca. -Al Paćino
ja-sam-glumac-a-ne-zvezda-zvezde-ive-u-holivudu-i-imaju-bazene-u-obliku-srca
u mene coek neda da metnem sliku
u-mene-coek-neda-da-metnem-sliku
Da je ljubav barem kao fudbal,kazem MOJA i svi se odmaknu
da-ljubav-barem-kao-fudbalkazem-moja-i-svi-se-odmaknu