Pokušavam misliti, ne zbunjujte me činjenicama!


pokuavam-misliti-ne-zbunjujte-me-injenicama
platonpokuavammislitinezbunjujtemečinjenicamapokušavam mislitine zbunjujtezbunjujte meme činjenicamane zbunjujte mezbunjujte me činjenicamane zbunjujte me činjenicama

Predrasude štede puno vremena. Možete da formirate mišljenje bez potrebe za činjenicama. -Elvin Bruks Vajt
predrasude-tede-puno-vremena-moete-da-formirate-miljenje-bez-potrebe-za-injenicama
Nikada ne odustaj od onoga što stvarno želiš. Čovek sa velikim snovima je mnogo moćniji od onog sa činjenicama. -Albert Ajnštajn
nikada-ne-odustaj-od-onoga-to-stvarno-eli-ovek-velikim-snovima-mnogo-moniji-od-onog-injenicama