Pokušavamo dobiti mir i sreću spolja, iz novca ili moći. Međutim, istinski mir i spokoj trebali bi doći iznutra.


pokuavamo-dobiti-mir-i-sreu-spolja-iz-novca-ili-moi-meutim-istinski-mir-i-spokoj-trebali-bi-doi-iznutra
dalaj lamapokuavamodobitimirsrećuspoljaiznovcailimoćimeđutimistinskispokojtrebalibidoćiiznutrapokušavamo dobitidobiti mirmir ii srećusreću spoljaiz novcanovca iliili moćiistinski mirmir ii spokojspokoj trebalitrebali bibi doćidoći iznutrapokušavamo dobiti mirdobiti mir imir i srećui sreću spoljaiz novca ilinovca ili moćiistinski mir imir i spokoji spokoj trebalispokoj trebali bitrebali bi doćibi doći iznutrapokušavamo dobiti mir idobiti mir i srećumir i sreću spoljaiz novca ili moćiistinski mir i spokojmir i spokoj trebalii spokoj trebali bispokoj trebali bi doćitrebali bi doći iznutrapokušavamo dobiti mir i srećudobiti mir i sreću spoljaistinski mir i spokoj trebalimir i spokoj trebali bii spokoj trebali bi doćispokoj trebali bi doći iznutra

Ne možete odvojiti mir od slobode, jer niko ne može imati mir osim ukoliko je slobodan. -Malkolm Iks
ne-moete-odvojiti-mir-od-slobode-jer-niko-ne-moe-imati-mir-osim-ukoliko-slobodan
Ne možemo dobiti mir u spoljašnjem svetu, sve dok se ne pomirimo sami sa sobom. -Dalaj Lama
ne-moemo-dobiti-mir-u-spoljanjem-svetu-sve-dok-se-ne-pomirimo-sami-sobom
Ako neko misli da su ljubav i mir klišei koji su zaostali iz 60-ih godina, to je njegov problem. Ljubav i mir su večni. -Džon Lenon
ako-neko-misli-da-su-ljubav-i-mir-kliei-koji-su-zaostali-iz-60ih-godina-to-njegov-problem-ljubav-i-mir-su-ve
Kad bi svaki čovek želeo mir onoliko jako koliko želi novi televizor, mir bi vladao svetom. -Džon Lenon
kad-bi-svaki-ovek-eleo-mir-onoliko-jako-koliko-eli-novi-televizor-mir-bi-vladao-svetom
Vreme je vrednije od novca. Možete dobiti više novca, ali ne možete dobiti više vremena. -Džim Ron
vreme-vrednije-od-novca-moete-dobiti-vie-novca-ali-ne-moete-dobiti-vie-vremena