Pokušavao sam biti kao ostali. Onda sam video da mi nije potrebno. Biti kao drugi znači završiti svoj posao.


pokuavao-sam-biti-kao-ostali-onda-sam-video-da-mi-nije-potrebno-biti-kao-drugi-znai-zavriti-svoj-posao
duško ttrifunovićpokuavaosambitikaoostaliondavideodaminijepotrebnobitidrugiznačizavritisvojposaopokušavao samsam bitibiti kaokao ostalionda samsam videovideo dada mimi nijenije potrebnobiti kaokao drugidrugi značiznači završitizavršiti svojsvoj posaopokušavao sam bitisam biti kaobiti kao ostalionda sam videosam video davideo da mida mi nijemi nije potrebnobiti kao drugikao drugi značidrugi znači završitiznači završiti svojzavršiti svoj posaopokušavao sam biti kaosam biti kao ostalionda sam video dasam video da mivideo da mi nijeda mi nije potrebnobiti kao drugi značikao drugi znači završitidrugi znači završiti svojznači završiti svoj posaopokušavao sam biti kao ostalionda sam video da misam video da mi nijevideo da mi nije potrebnobiti kao drugi znači završitikao drugi znači završiti svojdrugi znači završiti svoj posao

Biti drugi znači samo biti najbolji od gubitnika. -Ajrton Sena
biti-drugi-znai-samo-biti-najbolji-od-gubitnika
Nikad ne razmišljam o sebi kao o ikoni. Ono što je u glavama drugih ljudi, nije u mojoj. Ja samo radim svoj posao. -Odri Hepbern
nikad-ne-razmiljam-o-sebi-kao-o-ikoni-ono-to-u-glavama-drugih-ljudi-nije-u-mojoj-ja-samo-radim-svoj-posao
Ja sam neko sasvim običan, manje bitan, samo jedna mala duša na ovome svetu, ali opet, ja sam neko ko je ceo svoj svet video u tebi. -Đorđe Balašević
ja-sam-neko-sasvim-obian-manje-bitan-samo-jedna-mala-a-na-ovome-svetu-ali-opet-ja-sam-neko-ko-ceo-svoj-svet-video-u-tebi
Nisam dobra. Uopšte nisam. Ti me tretiraš kao princezu na zrnu graška, a ja sam neko drugi. Ja sam negativac u ovom filmu. Neko loš. Pokvaren. -Đorđe Balašević
nisam-dobra-uopte-nisam-ti-me-tretira-kao-princezu-na-zrnu-graka-a-ja-sam-neko-drugi-ja-sam-negativac-u-ovom-filmu-neko-lo-pokvaren
Da sam se rodio kao žena, sigurno bih postao prostitutka. Budući da sam se rodio kao muškarac, stalno sam žudio za ženama… :)
da-sam-se-rodio-kao-ena-sigurno-bih-postao-prostitutka-budui-da-sam-se-rodio-kao-mukarac-stalno-sam-udio-za-enama