Pola nevolja u životu imaju koren u tome što smo rekli ‘da’ suviše brzo i što nismo rekli ‘ne’ u pravo vreme. ~ Džoš Bilings


pola-nevolja-u-ivotu-imaju-koren-u-tome-to-smo-rekli-da-suvie-brzo-i-to-nismo-rekli-ne-u-pravo-vreme-do-bilings
polanevoljaživotuimajukorentometosmorekli‘da’suviebrzonismo‘ne’pravovreme~džobilingspola nevoljanevolja uu životuživotu imajuimaju korenkoren uu tometome štošto smosmo reklirekli ‘da’‘da’ suvišesuviše brzobrzo ii štošto nismonismo reklirekli ‘ne’‘ne’ uu pravopravo vreme~ džošdžoš bilingspola nevolja unevolja u životuu životu imajuživotu imaju korenimaju koren ukoren u tomeu tome štotome što smošto smo reklismo rekli ‘da’rekli ‘da’ suviše‘da’ suviše brzosuviše brzo ibrzo i štoi što nismošto nismo reklinismo rekli ‘ne’rekli ‘ne’ u‘ne’ u pravou pravo vreme~ džoš bilingspola nevolja u životunevolja u životu imajuu životu imaju korenživotu imaju koren uimaju koren u tomekoren u tome štou tome što smotome što smo reklišto smo rekli ‘da’smo rekli ‘da’ suvišerekli ‘da’ suviše brzo‘da’ suviše brzo isuviše brzo i štobrzo i što nismoi što nismo reklišto nismo rekli ‘ne’nismo rekli ‘ne’ urekli ‘ne’ u pravo‘ne’ u pravo vremepola nevolja u životu imajunevolja u životu imaju korenu životu imaju koren uživotu imaju koren u tomeimaju koren u tome štokoren u tome što smou tome što smo reklitome što smo rekli ‘da’što smo rekli ‘da’ suvišesmo rekli ‘da’ suviše brzorekli ‘da’ suviše brzo i‘da’ suviše brzo i štosuviše brzo i što nismobrzo i što nismo reklii što nismo rekli ‘ne’što nismo rekli ‘ne’ unismo rekli ‘ne’ u pravorekli ‘ne’ u pravo vreme

Ljudi govore glasno i dugo, a u cilju da bi rekli što je manje moguće. Stvarna istina i interesantne stvari intrigiraju iz pozadine, a o kojima ni reč nije spomenuta. -Franc Kafka
ljudi-govore-glasno-i-dugo-a-u-cilju-da-bi-rekli-to-manje-mogue-stvarna-istina-i-interesantne-stvari-intrigiraju-iz-pozadine-a-o-kojima-re-nije
Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome, što ne postoji ništa za čim čeznemo. -Stendal
usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo
Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome što ne postoji ništa za čim čeznemo. -Momo Kapor
usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo