Politika je kao bilijar – cilj se postiže jedino sudaranjem.


politika-kao-bilijar-cilj-se-postie-jedino-sudaranjem
Šarl de golpolitikakaobilijarciljsepostižejedinosudaranjempolitika jeje kaokao bilijarbilijar –– ciljcilj sese postižepostiže jedinojedino sudaranjempolitika je kaoje kao bilijarkao bilijar –bilijar – cilj– cilj secilj se postižese postiže jedinopostiže jedino sudaranjempolitika je kao bilijarje kao bilijar –kao bilijar – ciljbilijar – cilj se– cilj se postižecilj se postiže jedinose postiže jedino sudaranjempolitika je kao bilijar –je kao bilijar – ciljkao bilijar – cilj sebilijar – cilj se postiže– cilj se postiže jedinocilj se postiže jedino sudaranjem

Politika? Politika liči na žene: shvati ih ozbiljno i završićeš kao crv koga je zgazila velika čizma pecaroša. -Čarls Bukovski
politika-politika-lii-na-ene-shvati-ih-ozbiljno-i-zavrie-kao-crv-koga-zgazila-velika-izma-pecaroa
Za svoj cilj ja sam spreman da umrem, ali ni za kakav cilj, moj prijatelju, nisam spreman da ubijem. -Mahatma Gandi
za-svoj-cilj-ja-sam-spreman-da-umrem-ali-za-kakav-cilj-moj-prijatelju-nisam-spreman-da-ubijem
Nauka je ličnaperverzija, osim ako ima kao svoj krajnji cilj poboljšanje čovečanstva. -Nikola Tesla
nauka-linaperverzija-osim-ako-ima-kao-svoj-krajnji-cilj-poboljanje-oveanstva
Ti si kao jastog, jedino ti glava ne valja. xD
ti-kao-jastog-jedino-ti-glava-ne-valja-xd