Politika je kao bilijar – cilj se postiže jedino sudaranjem.


politika-kao-bilijar-cilj-se-postie-jedino-sudaranjem
Šarl de golpolitikakaobilijarciljsepostižejedinosudaranjempolitika jeje kaokao bilijarbilijar –– ciljcilj sese postižepostiže jedinojedino sudaranjempolitika je kaoje kao bilijarkao bilijar –bilijar – cilj– cilj secilj se postižese postiže jedinopostiže jedino sudaranjempolitika je kao bilijarje kao bilijar –kao bilijar – ciljbilijar – cilj se– cilj se postižecilj se postiže jedinose postiže jedino sudaranjempolitika je kao bilijar –je kao bilijar – ciljkao bilijar – cilj sebilijar – cilj se postiže– cilj se postiže jedinocilj se postiže jedino sudaranjem

Politika? Politika liči na žene: shvati ih ozbiljno i završićeš kao crv koga je zgazila velika čizma pecaroša.Čovjek može biti spašen samo odlukom Božje volje. Po svojoj volji Bog bira one koje želi spasiti. Zato predestinacija uvijek postiže svoj cilj, a ta je sigurnost života. Svi ljudi su zbog Adamovog grijeha osuđeni na smrt, a oni koje Bog ne želi spasiti zauvijek će propasti.Najviši cilj ljudskog bića je da shvati potpunu ljubav. Ljubav nije u drugome, već u svakom od nas i mi je sami u sebi budimo. Međutim, da bismo je probudili, potreban nam je drugi. Univerzum jedino ima smisao ukoliko imamo nekoga s kim ćemo deliti svoja osećanja.Za svoj cilj ja sam spreman da umrem, ali ni za kakav cilj, moj prijatelju, nisam spreman da ubijem.Nauka je ličnaperverzija, osim ako ima kao svoj krajnji cilj poboljšanje čovečanstva.Ti si kao jastog, jedino ti glava ne valja. xD