Poljubac se, doduše, može obrisati, ali se vatra u srcu ne može ugasiti.


poljubac-se-dodue-moe-obrisati-ali-se-vatra-u-srcu-ne-moe-ugasiti
nemačka poslovicapoljubacsedoduemožeobrisatialisevatrasrcuneugasitipoljubac semože obrisatiali sese vatravatra uu srcusrcu nene možemože ugasitiali se vatrase vatra uvatra u srcuu srcu nesrcu ne možene može ugasitiali se vatra use vatra u srcuvatra u srcu neu srcu ne možesrcu ne može ugasitiali se vatra u srcuse vatra u srcu nevatra u srcu ne možeu srcu ne može ugasiti

Najopasnija vatra koja može da se dogodi je kad kuća iznutra počne goreti. -Nemačka poslovica
najopasnija-vatra-koja-moe-da-se-dogodi-kad-kua-iznutra-pone-goreti
Ljubav, kao i vatra, ne može postojati bez stalnog podstrijeka: i ona umire čim prestane da se nada ili da se boji. -Francois de La Rochefoucauld
ljubav-kao-i-vatra-ne-moe-postojati-bez-stalnog-podstrijeka-i-ona-umire-im-prestane-da-se-nada-ili-da-se-boji
Blato može dragulj uprljati, ali ga ne može pretvoriti u blato. -Kineske poslovice
blato-moe-dragulj-uprljati-ali-ga-ne-moe-pretvoriti-u-blato
Uzmite šaku svežeg pepela ili bilo čega što je prošlo i videćete da je to još uvek vatra ili da to može biti. -Branko Miljković
uzmite-aku-sveeg-pepela-ili-bilo-ega-to-prolo-i-videete-da-to-jo-uvek-vatra-ili-da-to-moe-biti