Pomiri se sa PROŠLOŠĆU kako ti ne bi uništila SADAŠNJOST.


pomiri-se-prolou-kako-ti-ne-bi-unitila-sadanjost
pomiriseproŠloŠĆukakotinebiunitilasadaŠnjostpomiri sese sasa proŠloŠĆuproŠloŠĆu kakokako titi nene bibi uništilauništila sadaŠnjostpomiri se sase sa proŠloŠĆusa proŠloŠĆu kakoproŠloŠĆu kako tikako ti neti ne bine bi uništilabi uništila sadaŠnjostpomiri se sa proŠloŠĆuse sa proŠloŠĆu kakosa proŠloŠĆu kako tiproŠloŠĆu kako ti nekako ti ne biti ne bi uništilane bi uništila sadaŠnjostpomiri se sa proŠloŠĆu kakose sa proŠloŠĆu kako tisa proŠloŠĆu kako ti neproŠloŠĆu kako ti ne bikako ti ne bi uništilati ne bi uništila sadaŠnjost

Morate ostati opijeni pisanjem da vas realnost ne bi uništila. -Rej Bredberi
morate-ostati-opijeni-pisanjem-da-vas-realnost-ne-bi-unitila
Pohlepnan čovek muči dvostruku muku; kako da zgrne novac i kako da ga potroši. -Indijska poslovica
pohlepnan-ovek-mui-dvostruku-muku-kako-da-zgrne-novac-i-kako-da-ga-potroi
LJudi uče kako da govore; a medjutim, glavna je nauka kako i kad da ćute. -Lav Tolstoj
ljudi-ue-kako-da-govore-a-medjutim-glavna-nauka-kako-i-kad-da-ute
Život bilo kojeg čoveka se završava na isti način. Jedina razlika su detalji kako je ko živeo i kako je ko umro. -Ernest Hemingvej
ivot-bilo-kojeg-oveka-se-zavrava-na-isti-nain-jedina-razlika-su-detalji-kako-ko-iveo-i-kako-ko-umro