Pomodne žene izgladnjuju sreću da bi nahranile taštinu, i ljubav da bi nahranile ponos.


pomodne-ene-izgladnjuju-sreu-da-bi-nahranile-tinu-i-ljubav-da-bi-nahranile-ponos
charles caleb coltonpomodneženeizgladnjujusrećudabinahraniletatinuljubavponospomodne ženežene izgladnjujuizgladnjuju srećusreću dada bibi nahranilenahranile taštinui ljubavljubav dada bibi nahranilenahranile ponospomodne žene izgladnjujužene izgladnjuju srećuizgladnjuju sreću dasreću da bida bi nahranilebi nahranile taštinui ljubav daljubav da bida bi nahranilebi nahranile ponospomodne žene izgladnjuju srećužene izgladnjuju sreću daizgladnjuju sreću da bisreću da bi nahranileda bi nahranile taštinui ljubav da biljubav da bi nahranileda bi nahranile ponospomodne žene izgladnjuju sreću dažene izgladnjuju sreću da biizgladnjuju sreću da bi nahranilesreću da bi nahranile taštinui ljubav da bi nahranileljubav da bi nahranile ponos

Na svijetu ne postoji ništa ljepše nego što je ljubav udane žene. Nažalost, oženjeni muškarci takvu ljubav nikada ne susretnu. -Bernard Shaw
na-svijetu-ne-postoji-ljepe-nego-to-ljubav-udane-ene-naalost-oenjeni-mukarci-takvu-ljubav-nikada-ne-susretnu
Onaj koji seje seme smrti i boli ne može požnjeti sreću i ljubav. -Pitagora
onaj-koji-seje-seme-smrti-i-boli-ne-moe-ponjeti-sreu-i-ljubav