Ponavljam: to je ljudska sudbina. Otkad smo izbačeni iz Raja, ili patimo, ili teramo nekoga da pati, ili posmatramo patnju drugih.


ponavljam-to-ljudska-sudbina-otkad-smo-izbaeni-iz-raja-ili-patimo-ili-teramo-nekoga-da-pati-ili-posmatramo-patnju-drugih
paulo koeljoponavljamtoljudskasudbinaotkadsmoizbačeniizrajailipatimoteramonekogadapatiposmatramopatnjudrugihje ljudskaljudska sudbinaotkad smosmo izbačeniizbačeni iziz rajaili patimoili teramoteramo nekoganekoga dada patiili posmatramoposmatramo patnjupatnju drugihje ljudska sudbinaotkad smo izbačenismo izbačeni izizbačeni iz rajaili teramo nekogateramo nekoga danekoga da patiili posmatramo patnjuposmatramo patnju drugihotkad smo izbačeni izsmo izbačeni iz rajaili teramo nekoga dateramo nekoga da patiili posmatramo patnju drugihotkad smo izbačeni iz rajaili teramo nekoga da pati

Nevidljive niti povezuju one koje je sudbina rešila da poveže … Bez obzira na vreme, mesto ili okolnosti, te niti mogu da se rastegnu ili zamrse, ali ...
nevidljive-niti-povezuju-one-koje-sudbina-reila-da-povee-bez-obzira-na-vreme-mesto-ili-okolnosti-te-niti-mogu-da-se-rastegnu-ili-zamrse-ali
Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela. -Jovan Dučić
ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku
Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok. -Jovan Dučić
za-svaku-nau-nesreu-kriva-ili-naa-lakoumnost-ili-naa-gordost-ili-naa-glupost-ili-na-porok