Ponekad imam utisak da smo zarobljenici naših nacionalnih država koje oko naših očiju i umova stavljaju nekakvu zavesu.


ponekad-imam-utisak-da-smo-zarobljenici-naih-nacionalnih-drava-koje-oko-naih-oiju-i-umova-stavljaju-nekakvu-zavesu
orhan pamukponekadimamutisakdasmozarobljenicinaihnacionalnihdržavakojeokoočijuumovastavljajunekakvuzavesuponekad imamimam utisakutisak dada smosmo zarobljenicizarobljenici našihnaših nacionalnihnacionalnih državadržava kojekoje okooko našihnaših očijuočiju ii umovaumova stavljajustavljaju nekakvunekakvu zavesuponekad imam utisakimam utisak dautisak da smoda smo zarobljenicismo zarobljenici našihzarobljenici naših nacionalnihnaših nacionalnih državanacionalnih država kojedržava koje okokoje oko našihoko naših očijunaših očiju iočiju i umovai umova stavljajuumova stavljaju nekakvustavljaju nekakvu zavesuponekad imam utisak daimam utisak da smoutisak da smo zarobljenicida smo zarobljenici našihsmo zarobljenici naših nacionalnihzarobljenici naših nacionalnih državanaših nacionalnih država kojenacionalnih država koje okodržava koje oko našihkoje oko naših očijuoko naših očiju inaših očiju i umovaočiju i umova stavljajui umova stavljaju nekakvuumova stavljaju nekakvu zavesuponekad imam utisak da smoimam utisak da smo zarobljeniciutisak da smo zarobljenici našihda smo zarobljenici naših nacionalnihsmo zarobljenici naših nacionalnih državazarobljenici naših nacionalnih država kojenaših nacionalnih država koje okonacionalnih država koje oko našihdržava koje oko naših očijukoje oko naših očiju ioko naših očiju i umovanaših očiju i umova stavljajuočiju i umova stavljaju nekakvui umova stavljaju nekakvu zavesu

Više se plašim naših sopstvenih grešaka nego planova naših neprijatelja. -Perikle
vie-se-plaim-naih-sopstvenih-greaka-nego-planova-naih-neprijatelja
Na kraju, nećemo se sjećati riječi naših neprijatelja, nego šutnje naših prijatelja. -Martin Luter King
na-kraju-neemo-se-sjeati-rijei-naih-neprijatelja-nego-utnje-naih-prijatelja
Na kraju nećemo pamtiti reči naših neprijatelja, već ćutanje naših prijatelja. -Martin Luter King
na-kraju-neemo-pamtiti-rei-naih-neprijatelja-ve-utanje-naih-prijatelja
Svi ljudi koji nemaju srca su glupi. Jer naše misli ne dolaze iz naših glava, već iz naših srca. -Hajnrih Hajne
svi-ljudi-koji-nemaju-srca-su-glupi-jer-nae-misli-ne-dolaze-iz-naih-glava-ve-iz-naih-srca
Ponekad možda treba da pustimo suzu za lepotom nekadašnjih devojaka, za prosutim pivom, pijanim tučama u dvorištima ni zbog čeg važnijeg do naših nesrećnih ljubavi. -Čarls Bukovski
ponekad-moda-treba-da-pustimo-suzu-za-lepotom-nekadanjih-devojaka-za-prosutim-pivom-pijanim-ama-u-dvoritima-zbog-eg-vanijeg-do-naih-nesrenih-ljubavi