Ponekad ljudi ne žele čuti istinu jer ne žele da njihove iluzije budu uništene.


ponekad-ljudi-ne-ele-uti-istinu-jer-ne-ele-da-njihove-iluzije-budu-unitene
ponekadljudineželečutiistinujerdanjihoveiluzijebuduuniteneponekad ljudiljudi nene želežele čutičuti istinuistinu jerjer nene želežele dada njihovenjihove iluzijeiluzije budubudu uništeneponekad ljudi neljudi ne želene žele čutižele čuti istinučuti istinu jeristinu jer nejer ne želene žele dažele da njihoveda njihove iluzijenjihove iluzije buduiluzije budu uništeneponekad ljudi ne želeljudi ne žele čutine žele čuti istinužele čuti istinu jerčuti istinu jer neistinu jer ne želejer ne žele dane žele da njihovežele da njihove iluzijeda njihove iluzije budunjihove iluzije budu uništeneponekad ljudi ne žele čutiljudi ne žele čuti istinune žele čuti istinu jeržele čuti istinu jer nečuti istinu jer ne želeistinu jer ne žele dajer ne žele da njihovene žele da njihove iluziježele da njihove iluzije bududa njihove iluzije budu uništene

Neki ljudi žele da se desi nešto, neki žele da se desilo, drugi čine da se desi. -Majkl Džordan
neki-ljudi-ele-da-se-desi-neto-neki-ele-da-se-desilo-drugi-ine-da-se-desi
Mana mnogih ljudi je što žele da budu učitelji drugih, a ustvari bi trebalo još dugo da ostanu učenici. -Baruh Spinoza
mana-mnogih-ljudi-to-ele-da-budu-uitelji-drugih-a-ustvari-bi-trebalo-jo-dugo-da-ostanu-uenici
Mana mnogih ljudi je što žele da budu učitelji drugih, a ustvari bi trebalo još dugo ostati učenici. -Baruh de Spinoza
mana-mnogih-ljudi-to-ele-da-budu-uitelji-drugih-a-ustvari-bi-trebalo-jo-dugo-ostati-uenici
Svi ljudi žele da rađaju jer je to jedini način na koji ono što je smrtno može da učestvuje u besmrtnom. -Platon
svi-ljudi-ele-da-raaju-jer-to-jedini-nain-na-koji-ono-to-smrtno-moe-da-uestvuje-u-besmrtnom
Ljudi su čudni. Sve vreme lažu, a od drugih žele istinu.
ljudi-su-udni-sve-vreme-u-a-od-drugih-ele-istinu