Ponekad loše stvari u životu nam otvore oči, da vidimo dobre stvari, na koje ranije nismo obraćali pažnju…


ponekad-loe-stvari-u-ivotu-nam-otvore-oi-da-vidimo-dobre-stvari-na-koje-ranije-nismo-obraali-panju
ponekadloestvariživotunamotvoreočidavidimodobrestvarinakojeranijenismoobraćalipažnju…ponekad lošeloše stvaristvari uu životuživotu namnam otvoreotvore očida vidimovidimo dobredobre stvarina kojekoje ranijeranije nismonismo obraćaliobraćali pažnju…ponekad loše stvariloše stvari ustvari u životuu životu namživotu nam otvorenam otvore očida vidimo dobrevidimo dobre stvarina koje ranijekoje ranije nismoranije nismo obraćalinismo obraćali pažnju…ponekad loše stvari uloše stvari u životustvari u životu namu životu nam otvoreživotu nam otvore očida vidimo dobre stvarina koje ranije nismokoje ranije nismo obraćaliranije nismo obraćali pažnju…ponekad loše stvari u životuloše stvari u životu namstvari u životu nam otvoreu životu nam otvore očina koje ranije nismo obraćalikoje ranije nismo obraćali pažnju…

Ne vidimo stvari kakave jesu, vidimo stvari kakvi jesmo. -Anais Nin
ne-vidimo-stvari-kakave-jesu-vidimo-stvari-kakvi-jesmo
Kad god mislimo da su nam se za nešto „otvorile oči“, to obično znači da smo ih za stotinu drugih stvari zatvorili. -Ivo Andrić
kad-god-mislimo-da-su-nam-se-za-neto-otvorile-oi-to-obino-znai-da-smo-ih-za-stotinu-drugih-stvari-zatvorili
Kada bi se čovek manje brinuo za stvari koje su mu daleko, zacelo bi više mislio na stvari koje su mu blizu. -Japanska poslovica
kada-bi-se-ovek-manje-brinuo-za-stvari-koje-su-mu-daleko-zacelo-bi-vie-mislio-na-stvari-koje-su-mu-blizu
Velika ambicija je strast velikog karaktera. Ljudi obdareni njome mogu raditi vrlo dobre ili vrlo loše stvari. Sve zavisi od principa koji ih usmeravaju. -Napoleon Bonaparta
velika-ambicija-strast-velikog-karaktera-ljudi-obdareni-njome-mogu-raditi-vrlo-dobre-ili-vrlo-loe-stvari-sve-zavisi-od-principa-koji-ih-usmeravaju