Ponekad morate prihvatiti činjenicu da ne možete uvek pobeđivati.


ponekad-morate-prihvatiti-injenicu-da-ne-moete-uvek-pobeivati
lionel mesiponekadmorateprihvatitičinjenicudanemožeteuvekpobeđivatiponekad moratemorate prihvatitiprihvatiti činjenicučinjenicu dada nene možetemožete uvekuvek pobeđivatiponekad morate prihvatitimorate prihvatiti činjenicuprihvatiti činjenicu dačinjenicu da neda ne možetene možete uvekmožete uvek pobeđivatiponekad morate prihvatiti činjenicumorate prihvatiti činjenicu daprihvatiti činjenicu da nečinjenicu da ne možeteda ne možete uvekne možete uvek pobeđivatiponekad morate prihvatiti činjenicu damorate prihvatiti činjenicu da neprihvatiti činjenicu da ne možetečinjenicu da ne možete uvekda ne možete uvek pobeđivati

Ponekad u fudbalu morate podići ruku i reći da su drugi bolji od vas. -Ser Aleks Ferguson
ponekad-u-fudbalu-morate-podii-ruku-i-rei-da-su-drugi-bolji-od-vas
Naravno da postoje trenutci kad se pitate koliko se još dugo možete baviti ovim poslom jer postoje neki aspekti koji nisu ugodni, posebno što se tiče načina života. Ali, ja jednostavno volim pobeđivati. -Ajrton Sena
naravno-da-postoje-trenutci-kad-se-pitate-koliko-se-jo-dugo-moete-baviti-ovim-poslom-jer-postoje-neki-aspekti-koji-nisu-ugodni-posebno-to-se-tie-naina
Da bi bili nezamenjivi, uvek morate biti drugačiji. -Koko Šanel
da-bi-bili-nezamenjivi-uvek-morate-biti-drugaiji
Ponekad te sanjam tako stvarno da pred svitanje svud po sobi svetlucaju zaboravljene šnalice i brošići. Ali buđenje me uvek sačeka na kvarno. -Đorđe Balašević
ponekad-te-sanjam-tako-stvarno-da-pred-svitanje-svud-po-sobi-svetlucaju-zaboravljene-nalice-i-broii-ali-buenje-me-uvek-eka-na-kvarno