Ponekad morate prihvatiti činjenicu da ne možete uvek pobeđivati.


ponekad-morate-prihvatiti-injenicu-da-ne-moete-uvek-pobeivati
lionel mesiponekadmorateprihvatitičinjenicudanemožeteuvekpobeđivatiponekad moratemorate prihvatitiprihvatiti činjenicučinjenicu dada nene možetemožete uvekuvek pobeđivatiponekad morate prihvatitimorate prihvatiti činjenicuprihvatiti činjenicu dačinjenicu da neda ne možetene možete uvekmožete uvek pobeđivatiponekad morate prihvatiti činjenicumorate prihvatiti činjenicu daprihvatiti činjenicu da nečinjenicu da ne možeteda ne možete uvekne možete uvek pobeđivatiponekad morate prihvatiti činjenicu damorate prihvatiti činjenicu da neprihvatiti činjenicu da ne možetečinjenicu da ne možete uvekda ne možete uvek pobeđivati

Ponekad u fudbalu morate podići ruku i reći da su drugi bolji od vas.Ljubav je uvek nova. Svejedno je volimo li jedan, dva, deset puta u životu - uvek smo pred situacijom koju ne poznajemo. Ljubav ne može odvesti u pakao ili raj, ali nas uvek nekuda odvede. Treba je prihvatiti, jer ona je hrana našeg postojanja.Naravno da postoje trenutci kad se pitate koliko se još dugo možete baviti ovim poslom jer postoje neki aspekti koji nisu ugodni, posebno što se tiče načina života. Ali, ja jednostavno volim pobeđivati.Morate razumeti celinu života, ne samo jedan mali deo. Zbog toga morate čitati, zato morate gledati nebo, zato morate pevati i plesati, i pisati pesme i patiti i razumevati, jer sve je to život…Da bi bili nezamenjivi, uvek morate biti drugačiji.Ponekad te sanjam tako stvarno da pred svitanje svud po sobi svetlucaju zaboravljene šnalice i brošići. Ali buđenje me uvek sačeka na kvarno.