Ponekad, nakon razgovora sa nekim ljudima, čovek oseti potrebu da prijateljski pomiluje kamen, osmehne se drvetu i sa puno poštovanja skine kapu pred magarcem& ...


ponekad-nakon-razgovora-nekim-ljudima-ovek-oseti-potrebu-da-prijateljski-pomiluje-kamen-osmehne-se-drvetu-i-puno-potovanja-skine-kapu-pred-magarcem
ponekadnakonrazgovoranekimljudimačovekosetipotrebudaprijateljskipomilujekamenosmehnesedrvetupunopotovanjaskinekapupredmagarcemnakon razgovorarazgovora sasa nekimnekim ljudimačovek osetioseti potrebupotrebu dada prijateljskiprijateljski pomilujepomiluje kamenosmehne sese drvetudrvetu isa punopuno poštovanjapoštovanja skineskine kapukapu predpred magarcem&magarcem&nakon razgovora sarazgovora sa nekimsa nekim ljudimačovek oseti potrebuoseti potrebu dapotrebu da prijateljskida prijateljski pomilujeprijateljski pomiluje kamenosmehne se drvetuse drvetu idrvetu i sai sa punosa puno poštovanjapuno poštovanja skinepoštovanja skine kapuskine kapu predkapu pred magarcem&pred magarcem&

Kakav god da je, covek uvek oseti potrebu da bude voljen.
kakav-god-da-covek-uvek-oseti-potrebu-da-bude-voljen
Najčešće svoje mišljenje o ljudima formiram nakon deset sekundi nakon što ih sretnem – i jako ga retko menjam. -Margaret Tačer
najee-svoje-miljenje-o-ljudima-formiram-nakon-deset-sekundi-nakon-to-ih-sretnem-i-jako-ga-retko-menjam
Ponekad je i kamen mekši od srca nekih ljudi.
ponekad-i-kamen-meki-od-srca-nekih-ljudi
Bogatstvo je veliki greh pred bogom, a siromaštvo pred ljudima. -Narodne poslovice
bogatstvo-veliki-greh-pred-bogom-a-siromatvo-pred-ljudima
Ponekad čovek silno poželi da stavi nekom glavu na grudi… Ponekad čovek, iskreno poželi, da ljudi budu ljudi!
ponekad-ovek-silno-poeli-da-stavi-nekom-glavu-na-grudi-ponekad-ovek-iskreno-poeli-da-ljudi-budu-ljudi
Čim jedna vlada oseti potrebu da svojim građanima obećava putem plakata mir i blagostanje, treba biti na oprezu i očekivati obrnuto od toga. -Ivo Andrić
im-jedna-vlada-oseti-potrebu-da-svojim-graanima-obeava-putem-plakata-mir-i-blagostanje-treba-biti-na-oprezu-i-oekivati-obrnuto-od-toga