Ponekad nas ništa ne može uplašiti kao ostvareni san.


ponekad-nas-ne-moe-uplaiti-kao-ostvareni-san
Đorđe balaševićponekadnasnitanemožeuplaitikaoostvarenisanponekad nasnas ništaništa nene možemože uplašitiuplašiti kaokao ostvareniostvareni sanponekad nas ništanas ništa neništa ne možene može uplašitimože uplašiti kaouplašiti kao ostvarenikao ostvareni sanponekad nas ništa nenas ništa ne moženišta ne može uplašitine može uplašiti kaomože uplašiti kao ostvareniuplašiti kao ostvareni sanponekad nas ništa ne moženas ništa ne može uplašitiništa ne može uplašiti kaone može uplašiti kao ostvarenimože uplašiti kao ostvareni san

Zar može čovjek tako potpuno uspavati svoju savjest? Zar može prekinuti misao , kao konac, i zabraniti sebi razmičljanje o posljedicama, ne želeći da zna za njih? Eto, izgleda da može..Nagon nas brani potpunim zaboravom, da bi nas spasao od mučenja zbog odgovornosti...Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvaćanja nas samih.Da, mnogo te volim, kao što nikada nisam volela, i upravo zbog toga odlazim, jer ako ostanem san će se pretvoriti u stvarnost, želju da se poseduje, da se zaželi da tvoj život postane moj. Uostalom, sve ono što ljubav pretvara u ropstvo. Bolje je ovako: san.Čovjek koji ne može dati ništa svoje, ne može ništa ni osjetiti.Sad sam shvatio: to je prijateljstvo, ljubav prema drugome. Sve drugo može da prevari to ne može. Sve drugo može da izmakne i ostavi nas puste, to ne može, jer zavisi od nas. Ne mogu da mu kažem: budi mi prijatelj. Ali mogu da kažem, biću ti prijatelj.Čovek je, pored uma, obdaren i srcem, osećanjem i voljom kao snagom koja može da ostvari ono što um i srce nađu da treba. A osim toja, obdaren je još i slobodom. Čovek može onako kako Bog hoće a može i suprotno. Jer, što kaže naš filozof Koža Knežević, „čovek je biće kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se postidi“. Vidite koliki je to ogroman razmak! Gde ćemo se naći, zavisi od nas.