Ponekad nas ništa ne može uplašiti kao ostvareni san.


ponekad-nas-ne-moe-uplaiti-kao-ostvareni-san
Đorđe balaševićponekadnasnitanemožeuplaitikaoostvarenisanponekad nasnas ništaništa nene možemože uplašitiuplašiti kaokao ostvareniostvareni sanponekad nas ništanas ništa neništa ne možene može uplašitimože uplašiti kaouplašiti kao ostvarenikao ostvareni sanponekad nas ništa nenas ništa ne moženišta ne može uplašitine može uplašiti kaomože uplašiti kao ostvareniuplašiti kao ostvareni sanponekad nas ništa ne moženas ništa ne može uplašitiništa ne može uplašiti kaone može uplašiti kao ostvarenimože uplašiti kao ostvareni san

Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvaćanja nas samih. -Karl Gustav Jung
sve-to-nas-iritira-kod-drugih-moe-nas-dovesti-do-shvaanja-nas-samih