Ponekad samo želim da me neko zagrli i kaže: Sve će biti u redu ♥


ponekad-samo-elim-da-me-neko-zagrli-i-kae-sve-e-biti-u-redu
ponekadsamoželimdamenekozagrlikažesvećebitireduponekad samosamo želimželim dada meme nekoneko zagrlizagrli ii kažesve ćeće bitibiti uu reduredu ♥ponekad samo želimsamo želim daželim da meda me nekome neko zagrlineko zagrli izagrli i kažesve će bitiće biti ubiti u reduu redu ♥ponekad samo želim dasamo želim da meželim da me nekoda me neko zagrlime neko zagrli ineko zagrli i kažesve će biti uće biti u redubiti u redu ♥ponekad samo želim da mesamo želim da me nekoželim da me neko zagrlida me neko zagrli ime neko zagrli i kažesve će biti u reduće biti u redu ♥

Ponekad samo želim da me netko zagrli i kaže: Sve će biti u redu ♥
ponekad-samo-elim-da-me-netko-zagrli-i-kae-sve-e-biti-u-redu
Ponekad sve što možeš uraditi je ne razmišljati, ne pitati se, ne zamišljati i ne nervirati se. Samo diši i veruj da će sve biti u najboljem redu.
ponekad-sve-to-moe-uraditi-ne-razmiljati-ne-pitati-se-ne-zamiljati-i-ne-nervirati-se-samo-dii-i-veruj-da-e-sve-biti-u-najboljem-redu
Ponekad neko mora izaći iz vašeg života – da bi neko bolji ušao!! :)
ponekad-neko-mora-izai-iz-vaeg-ivota-da-bi-neko-bolji-uao
Ne bojim se smrti, samo ne želim biti u blizini kad mi se desi. -Vudi Alen
ne-bojim-se-smrti-samo-ne-elim-biti-u-blizini-kad-mi-se-desi
Sve je to u redu ali šta ja imam sa tim ??
sve-to-u-redu-ali-ja-imam-tim
Ponekad je imati razumevanja vaznije nego biti u pravu. Ponekad nam ne treba govor blistavog uma, nego slusanje strpljivog srca. Ne ostro oko koje vidi greske, ...
ponekad-imati-razumevanja-vaznije-nego-biti-u-pravu-ponekad-nam-ne-treba-govor-blistavog-uma-nego-slusanje-strpljivog-srca-ne-ostro-oko-koje-vidi