Ponekad te sanjam tako stvarno da pred svitanje svud po sobi svetlucaju zaboravljene šnalice i brošići. Ali buđenje me uvek sačeka na kvarno.


ponekad-te-sanjam-tako-stvarno-da-pred-svitanje-svud-po-sobi-svetlucaju-zaboravljene-nalice-i-broii-ali-buenje-me-uvek-eka-na-kvarno
Đorđe balaševićponekadtesanjamtakostvarnodapredsvitanjesvudposobisvetlucajuzaboravljenenalicebroićialibuđenjemeuveksačekanakvarnoponekad tete sanjamsanjam takotako stvarnostvarno dada predpred svitanjesvitanje svudsvud popo sobisobi svetlucajusvetlucaju zaboravljenezaboravljene šnalicešnalice ii brošićiali buđenjebuđenje meme uvekuvek sačekasačeka nana kvarnoponekad te sanjamte sanjam takosanjam tako stvarnotako stvarno dastvarno da predda pred svitanjepred svitanje svudsvitanje svud posvud po sobipo sobi svetlucajusobi svetlucaju zaboravljenesvetlucaju zaboravljene šnalicezaboravljene šnalice išnalice i brošićiali buđenje mebuđenje me uvekme uvek sačekauvek sačeka nasačeka na kvarnoponekad te sanjam takote sanjam tako stvarnosanjam tako stvarno datako stvarno da predstvarno da pred svitanjeda pred svitanje svudpred svitanje svud posvitanje svud po sobisvud po sobi svetlucajupo sobi svetlucaju zaboravljenesobi svetlucaju zaboravljene šnalicesvetlucaju zaboravljene šnalice izaboravljene šnalice i brošićiali buđenje me uvekbuđenje me uvek sačekame uvek sačeka nauvek sačeka na kvarnoponekad te sanjam tako stvarnote sanjam tako stvarno dasanjam tako stvarno da predtako stvarno da pred svitanjestvarno da pred svitanje svudda pred svitanje svud popred svitanje svud po sobisvitanje svud po sobi svetlucajusvud po sobi svetlucaju zaboravljenepo sobi svetlucaju zaboravljene šnalicesobi svetlucaju zaboravljene šnalice isvetlucaju zaboravljene šnalice i brošićiali buđenje me uvek sačekabuđenje me uvek sačeka name uvek sačeka na kvarno

U ovoj sobi sati ljubavi još bacaju senke, kad si otišla uzela si gotovo sve, klečim u noćima pred tigrovima koji me ne puštaju, to što si bila neće se ponoviti. -Čarls Bukovski
u-ovoj-sobi-sati-ljubavi-jo-bacaju-senke-kad-oti-uzela-gotovo-sve-kleim-u-noima-pred-tigrovima-koji-me-ne-putaju-to-to-bila-nee-se-ponoviti
Dobro guram, kroz život buran i mada živim dosta srećno, ja nemam nikoga konkretno. Uz kog bi bio i srećan i lud i tako miran i siguran svud, ja nemam nikog da mašta i priča mi svašta svu noć. -Đorđe Balašević
dobro-guram-kroz-ivot-buran-i-mada-ivim-dosta-sreno-ja-nemam-nikoga-konkretno-uz-kog-bi-bio-i-srean-i-lud-i-tako-miran-i-siguran-svud-ja-nemam-nikog
Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom. -Jovan Dučić
mukarci-su-hrabri-pred-smru-a-ene-pred-ivotom-mukarci-pred-drugim-mukarcem-a-ene-pred-celom-sudbinom
Ponekad, nakon razgovora sa nekim ljudima, čovek oseti potrebu da prijateljski pomiluje kamen, osmehne se drvetu i sa puno poštovanja skine kapu pred magarcem& ...
ponekad-nakon-razgovora-nekim-ljudima-ovek-oseti-potrebu-da-prijateljski-pomiluje-kamen-osmehne-se-drvetu-i-puno-potovanja-skine-kapu-pred-magarcem
Ponekad morate prihvatiti činjenicu da ne možete uvek pobeđivati. -Lionel Mesi
ponekad-morate-prihvatiti-injenicu-da-ne-moete-uvek-pobeivati