Popovi vam nisu bili niti jesu crkveni ljudi, već vatreni rodoljubi sa svim vrlinama i manama vašeg naroda.


popovi-vam-nisu-bili-niti-jesu-crkveni-ljudi-ve-vatreni-rodoljubi-svim-vrlinama-i-manama-vaeg-naroda
arčibald rajspopovivamnisubilinitijesucrkveniljudivećvatrenirodoljubisvimvrlinamamanamavaegnarodapopovi vamvam nisunisu bilibili nitiniti jesujesu crkvenicrkveni ljudiveć vatrenivatreni rodoljubirodoljubi sasa svimsvim vrlinamavrlinama ii manamamanama vašegvašeg narodapopovi vam nisuvam nisu bilinisu bili nitibili niti jesuniti jesu crkvenijesu crkveni ljudiveć vatreni rodoljubivatreni rodoljubi sarodoljubi sa svimsa svim vrlinamasvim vrlinama ivrlinama i manamai manama vašegmanama vašeg narodapopovi vam nisu bilivam nisu bili nitinisu bili niti jesubili niti jesu crkveniniti jesu crkveni ljudiveć vatreni rodoljubi savatreni rodoljubi sa svimrodoljubi sa svim vrlinamasa svim vrlinama isvim vrlinama i manamavrlinama i manama vašegi manama vašeg narodapopovi vam nisu bili nitivam nisu bili niti jesunisu bili niti jesu crkvenibili niti jesu crkveni ljudiveć vatreni rodoljubi sa svimvatreni rodoljubi sa svim vrlinamarodoljubi sa svim vrlinama isa svim vrlinama i manamasvim vrlinama i manama vašegvrlinama i manama vašeg naroda

Narod vam je hrabar i njegova hrabrost seže do junaštva. Mogu to s pravom da kažem jer sam gledao vaše vojnike, a oni nisu bili ništa drugo do sam narod, u skoro svim bitkama oslobodilačkog rata. -Arčibald Rajs
narod-vam-hrabar-i-njegova-hrabrost-see-do-junatva-mogu-to-s-pravom-da-kaem-jer-sam-gledao-vae-vojnike-a-oni-nisu-bili-drugo-do-sam-narod-u-skoro
Ako zatvorite vrata svim manama i istina će ostati napolju. -Rabindranat Tagor
ako-zatvorite-vrata-svim-manama-i-istina-e-ostati-napolju
Ako zatvorite vrata svim manama i istina će ostati vani. -Rabindranat Tagor
ako-zatvorite-vrata-svim-manama-i-istina-e-ostati-vani
Dragi živci, hvala vam što ste uvijek bili uz mene. Da vas nema pola grada bi već bilo mrtvo.
dragi-ivci-hvala-vam-to-ste-uvijek-bili-uz-mene-da-vas-nema-pola-grada-bi-ve-bilo-mrtvo