Pored svih počasti koje mu se odaju, iskustvo je uzaludno i nepotrebno. Iskustvom se niko nikad nije mogao koristiti, čak ni ličnim. Iskustvo je staro i gorko, teško i crno.


pored-svih-poasti-koje-mu-se-odaju-iskustvo-uzaludno-i-nepotrebno-iskustvom-se-niko-nikad-nije-mogao-koristiti-ak-linim-iskustvo-staro-i-gorko-teko
matija bećkovićporedsvihpočastikojemuseodajuiskustvouzaludnonepotrebnoiskustvomnikonikadnijemogaokoristitičakličnimiskustvostarogorkotekocrnopored svihsvih počastipočasti kojekoje mumu sese odajuiskustvo jeje uzaludnouzaludno ii nepotrebnoiskustvom sese nikoniko nikadnikad nijenije mogaomogao koristitičak nini ličnimiskustvo jeje starostaro ii gorkoteško ii crnopored svih počastisvih počasti kojepočasti koje mukoje mu semu se odajuiskustvo je uzaludnoje uzaludno iuzaludno i nepotrebnoiskustvom se nikose niko nikadniko nikad nijenikad nije mogaonije mogao koristitičak ni ličnimiskustvo je staroje staro istaro i gorkoteško i crno

Ratovi ovde nikad ne razreše ni jedno staro pitanje. Nego uvedu nove teme i nove probleme koje će ''razrešiti
ratovi-ovde-nikad-ne-razree-jedno-staro-pitanje-nego-uvedu-nove-teme-i-nove-probleme-koje-e-razreiti-novi-rat
Pored svih igračaka na svetu, ljudi izaberu osećanja da se igraju sa njima…
pored-svih-igraaka-na-svetu-ljudi-izaberu-oseanja-da-se-igraju-njima
Svako iskustvo koje vas dotakne, na neki bilo koji poseban način, je dobro. To može biti i grozno iskustvo. -Rej Bredberi
svako-iskustvo-koje-vas-dotakne-na-neki-bilo-koji-poseban-nain-dobro-to-moe-biti-i-grozno-iskustvo