Porediti dobro i zlo isto je kao i sebe uporno mučiti glađu i žeđu.


porediti-dobro-i-zlo-isto-kao-i-sebe-uporno-muiti-glau-i-eu
kahlil gibranporeditidobrozloistokaosebeupornomučitiglađužeđuporediti dobrodobro ii zlozlo istoisto jeje kaokao ii sebesebe upornouporno mučitimučiti glađuglađu ii žeđuporediti dobro idobro i zloi zlo istozlo isto jeisto je kaoje kao ikao i sebei sebe upornosebe uporno mučitiuporno mučiti glađumučiti glađu iglađu i žeđuporediti dobro i zlodobro i zlo istoi zlo isto jezlo isto je kaoisto je kao ije kao i sebekao i sebe upornoi sebe uporno mučitisebe uporno mučiti glađuuporno mučiti glađu imučiti glađu i žeđuporediti dobro i zlo istodobro i zlo isto jei zlo isto je kaozlo isto je kao iisto je kao i sebeje kao i sebe upornokao i sebe uporno mučitii sebe uporno mučiti glađusebe uporno mučiti glađu iuporno mučiti glađu i žeđu

Kad jednom priviknemo svoju savjest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo. -Ivan Turgenjev
kad-jednom-priviknemo-svoju-savjest-da-neto-primi-kao-nuno-zlo-to-uskoro-poinje-sve-vie-da-nam-izgleda-kao-nuno-a-sve-manje-kao-zlo
Kad jednom priviknemo svoju savest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo. -Ivan Turgenjev
kad-jednom-priviknemo-svoju-savest-da-neto-primi-kao-nuno-zlo-to-uskoro-poinje-sve-vie-da-nam-izgleda-kao-nuno-a-sve-manje-kao-zlo
Pravednost vlada tamo gdje se oni kojih se neko zlo ne tiče razoružaju jednako kao i oni koje je to zlo zadesilo. -Platon
pravednost-vlada-tamo-gdje-se-oni-kojih-se-neko-zlo-ne-tie-razoruaju-jednako-kao-i-oni-koje-to-zlo-zadesilo