Poricati grešku – dvostruka je greška.


poricati-greku-dvostruka-greka
monteskjeporicatigrekudvostrukagrekaporicati greškugrešku –– dvostrukadvostruka jeje greškaporicati grešku –grešku – dvostruka– dvostruka jedvostruka je greškaporicati grešku – dvostrukagrešku – dvostruka je– dvostruka je greškaporicati grešku – dvostruka jegrešku – dvostruka je greška

Odricati grešku -dvostruka je greška.Ne možeš dva puta napraviti istu grešku. Drugi put to više nije greška, nego izbor…Čovek koji je napravio grešku i ne ispravi je, pravi drugu grešku.Amerika je greška... džinovska greška.Amerika je greška… džinovska greška.Subotom se svaka greška prašta :)))