Poroci su ponekad samo vrline sa kojima se preteralo.


poroci-su-ponekad-samo-vrline-kojima-se-preteralo
Čarls dikensporocisuponekadsamovrlinekojimasepreteraloporoci susu ponekadponekad samosamo vrlinevrline sasa kojimakojima sese preteraloporoci su ponekadsu ponekad samoponekad samo vrlinesamo vrline savrline sa kojimasa kojima sekojima se preteraloporoci su ponekad samosu ponekad samo vrlineponekad samo vrline sasamo vrline sa kojimavrline sa kojima sesa kojima se preteraloporoci su ponekad samo vrlinesu ponekad samo vrline saponekad samo vrline sa kojimasamo vrline sa kojima sevrline sa kojima se preteralo

Poroci su ponekad samo vrline sa kojima se pretjeralo. -Čarls Dikens
poroci-su-ponekad-samo-vrline-kojima-se-pretjeralo
Odabrani su samo oni kojima lepe stvari znače samo lepotu. Ne postoji moralna ili nemoralna knjiga. Knjige su dobro ili loše napisane. To je sve. -Oskar Vajld
odabrani-su-samo-oni-kojima-lepe-stvari-znae-samo-lepotu-ne-postoji-moralna-ili-nemoralna-knjiga-knjige-su-dobro-ili-loe-napisane-to-sve
I vrline jednog čovjeka mi primamo i cijenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvaćanjima i sklonostima. -Ivo Andric
i-vrline-jednog-ovjeka-mi-primamo-i-cijenimo-potpuno-samo-ako-nam-se-ukazuju-u-obliku-koji-odgovara-naim-shvaanjima-i-sklonostima
ponekad samo mali dodir moze imati veliki znacaj
ponekad-samo-mali-dodir-moze-imati-veliki-znacaj
Svi žele pažnju, samo slavni u tome ponekad nemaju mere. -Al Paćino
svi-ele-panju-samo-slavni-u-tome-ponekadnemaju-mere
Mnogo je onih kojima samo ponos smeta da budu sretni…
mnogo-onih-kojima-samo-ponos-smeta-da-budu-sretni