Poroci su ponekad samo vrline sa kojima se pretjeralo.


poroci-su-ponekad-samo-vrline-kojima-se-pretjeralo
Čarls dikensporocisuponekadsamovrlinekojimasepretjeraloporoci susu ponekadponekad samosamo vrlinevrline sasa kojimakojima sese pretjeraloporoci su ponekadsu ponekad samoponekad samo vrlinesamo vrline savrline sa kojimasa kojima sekojima se pretjeraloporoci su ponekad samosu ponekad samo vrlineponekad samo vrline sasamo vrline sa kojimavrline sa kojima sesa kojima se pretjeraloporoci su ponekad samo vrlinesu ponekad samo vrline saponekad samo vrline sa kojimasamo vrline sa kojima sevrline sa kojima se pretjeralo

Poroci su ponekad samo vrline sa kojima se preteralo. -Čarls Dikens
poroci-su-ponekad-samo-vrline-kojima-se-preteralo
Odabrani su samo oni kojima lepe stvari znače samo lepotu. Ne postoji moralna ili nemoralna knjiga. Knjige su dobro ili loše napisane. To je sve. -Oskar Vajld
odabrani-su-samo-oni-kojima-lepe-stvari-znae-samo-lepotu-ne-postoji-moralna-ili-nemoralna-knjiga-knjige-su-dobro-ili-loe-napisane-to-sve
I vrline jednog čovjeka mi primamo i cijenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvaćanjima i sklonostima. -Ivo Andric
i-vrline-jednog-ovjeka-mi-primamo-i-cijenimo-potpuno-samo-ako-nam-se-ukazuju-u-obliku-koji-odgovara-naim-shvaanjima-i-sklonostima
ponekad samo mali dodir moze imati veliki znacaj
ponekad-samo-mali-dodir-moze-imati-veliki-znacaj
Svi žele pažnju, samo slavni u tome ponekad nemaju mere. -Al Paćino
svi-ele-panju-samo-slavni-u-tome-ponekadnemaju-mere
Mnogo je onih kojima samo ponos smeta da budu sretni…
mnogo-onih-kojima-samo-ponos-smeta-da-budu-sretni