Porodica mi je najvažnija stvar u životu.


porodica-mi-najvanija-stvar-u-ivotu
džo namatporodicaminajvažnijastvarživotuporodica mimi jeje najvažnijanajvažnija stvarstvar uu životuporodica mi jemi je najvažnijaje najvažnija stvarnajvažnija stvar ustvar u životuporodica mi je najvažnijami je najvažnija stvarje najvažnija stvar unajvažnija stvar u životuporodica mi je najvažnija stvarmi je najvažnija stvar uje najvažnija stvar u životu

Kad sam bio mlad, verovao sam da je novac najvažnija stvar u životu. Sad kad sam ostario – to znam. -Oskar Vajld
kad-sam-bio-mlad-verovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-u-ivotu-sad-kad-sam-ostario-to-znam
Ljubav je umeće; dobro naučiti ovo umeće najvažnija je stvar na svetu. -Erih From
ljubav-umee-dobro-nauiti-ovo-umee-najvanija-stvar-na-svetu
Dok sam bio mali vjerovao sam da je novac najvažnija stvar na svijetu. Sada kada sam odrastao, sada to znam. -Oskar Vajld
dok-sam-bio-mali-vjerovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-na-svijetu-sada-kada-sam-odrastao-sada-to-znam
Omiljena stvar u mome životu ne košta ništa u novcu. Stvarno je jasno da je najvredniji resurs koji svako od nas poseduje u stvari vreme. -Stiv Džobs
omiljena-stvar-u-mome-ivotu-ne-ko-u-novcu-stvarno-jasno-da-najvredniji-resurs-koji-svako-od-nas-poseduje-u-stvari-vreme
Nada je najvažnija hrana ljubavi.
nada-najvanija-hrana-ljubavi
Pobeda je najvažnija. Sve ostalo je samo posledica pobede. -Ajrton Sena
pobeda-najvanija-sve-ostalo-samo-posledica-pobede