Posao nas šoumena jeste da oslobodimo ljude briga.


posao-nas-oumena-jeste-da-oslobodimo-ljude-briga
kes eliotposaonasoumenajestedaoslobodimoljudebrigaposao nasnas šoumenašoumena jestejeste dada oslobodimooslobodimo ljudeljude brigaposao nas šoumenanas šoumena jestešoumena jeste dajeste da oslobodimoda oslobodimo ljudeoslobodimo ljude brigaposao nas šoumena jestenas šoumena jeste dašoumena jeste da oslobodimojeste da oslobodimo ljudeda oslobodimo ljude brigaposao nas šoumena jeste danas šoumena jeste da oslobodimošoumena jeste da oslobodimo ljudejeste da oslobodimo ljude briga

Prva briga-kako bi se oženljo; Druga briga-kako bi se razveo. -Ruske poslovice
prva-brigakako-bi-se-oenljo-druga-brigakako-bi-se-razveo
Posao umetnika je da stalno produbljuje misteriju. -Fransis Bejkon
posao-umetnika-da-stalno-produbljuje-misteriju
Ja sam Fidel Kastro, a mi smo došli da oslobodimo Kubu. -Fidel Kastro
ja-sam-fidel-kastro-a-mi-smo-doli-da-oslobodimo-kubu
Posao koji stvara samo novac je slab posao. -Henri Ford
posao-koji-stvara-samo-novac-slab-posao
Malo ima stvari koje će ljude više odobrovoljiti nego kad im ispričamo veliku nesreću koja nas nedavno snašla. -Artur Šopenhauer
malo-ima-stvari-koje-e-ljude-vie-odobrovoljiti-nego-kad-im-ispriamo-veliku-nesreu-koja-nas-nedavno-sna