Posedovanje se dokazuje samo davanjem. Sve što niste spremni da date poseduje vas.


posedovanje-se-dokazuje-samo-davanjem-sve-to-niste-spremni-da-date-poseduje-vas
andre Židposedovanjesedokazujesamodavanjemsvetonistespremnidadateposedujevasposedovanje sese dokazujedokazuje samosamo davanjemsve štošto nisteniste spremnispremni dada datedate posedujeposeduje vasposedovanje se dokazujese dokazuje samodokazuje samo davanjemsve što nistešto niste spremniniste spremni daspremni da dateda date posedujedate poseduje vasposedovanje se dokazuje samose dokazuje samo davanjemsve što niste spremništo niste spremni daniste spremni da datespremni da date posedujeda date poseduje vasposedovanje se dokazuje samo davanjemsve što niste spremni dašto niste spremni da dateniste spremni da date posedujespremni da date poseduje vas

Bolje da vas mrze zbog onoga što jeste, nego da vas vole zbog nečega što niste.Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da vas vole zbog onoga što niste.Vrlo često je dovoljno samo biti pored nekoga. Nije potreban dodir. Čak ni razgovor. Dovoljan je samo osećaj koji prolazi između vas dvoje. Da znate da niste sami.Znam da se ovim svijetom vlada sa beskrajnom inteligencijom. Sve što nas okružuje, sve što postoji, dokazuje da postoje beskrajni zakoni iza toga. Ništa ne može poreći te činjenice. Ona je matematički tačna u svojoj preciznosti.Nije fer tražiti od drugih da urade nešto na šta vi niste spremni.Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da Vas vole zbog onoga što niste.