Poslao sam joj kišu, nemojte se ljutiti vi koji ste joj blizu pa ste pokisli, ona stvarno voli kišu, a ja volim kad j srećna.


poslao-sam-joj-kiu-nemojte-se-ljutiti-vi-koji-ste-joj-blizu-pa-ste-pokisli-ona-stvarno-voli-kiu-a-ja-volim-kad-j-srena
Đorđe balaševićposlaosamjojkiunemojteseljutitivikojisteblizupapokislionastvarnovolijavolimkadsrećnaposlao samsam jojjoj kišunemojte sese ljutitiljutiti vivi kojikoji steste jojjoj blizublizu papa steste pokisliona stvarnostvarno volivoli kišuja volimvolim kadkad jj srećnaposlao sam jojsam joj kišunemojte se ljutitise ljutiti viljutiti vi kojivi koji stekoji ste jojste joj blizujoj blizu pablizu pa stepa ste pokisliona stvarno volistvarno voli kišua ja volimja volim kadvolim kad jkad j srećnaposlao sam joj kišunemojte se ljutiti vise ljutiti vi kojiljutiti vi koji stevi koji ste jojkoji ste joj blizuste joj blizu pajoj blizu pa steblizu pa ste pokisliona stvarno voli kišua ja volim kadja volim kad jvolim kad j srećnanemojte se ljutiti vi kojise ljutiti vi koji steljutiti vi koji ste jojvi koji ste joj blizukoji ste joj blizu paste joj blizu pa stejoj blizu pa ste pokislia ja volim kad jja volim kad j srećna

Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...
gde-ste-drugaricesve-velike-lavice-nekada-ste-bile-ribea-sad-ste-konobarice-mastale-o-sreciskolimilionima-sada-kad-vas-vidimsve-ste-kurtonima
Stavio sam joj ruku ispod brade i pokušao vrlo nespretno da joj okrenem glavu prema meni. Nikada nisam bio opušten u takvim situacijama. Onda sam joj dao lagani poljubac. -Čarls Bukovski
stavio-sam-joj-ruku-ispod-brade-i-pokuao-vrlo-nespretno-da-joj-okrenem-glavu-prema-meni-nikada-nisam-bio-oputen-u-takvim-situacijama-onda-sam-joj-dao
Ko želi da vidi dugu mora naučiti da voli kišu. -Paulo Koeljo
ko-eli-da-vidi-dugu-mora-nauiti-da-voli-kiu