Posle nekog vremena naučiš da ljubav ne znači oslanjanje, a društvo ne znači bezbednost, i počneš da učiš da poljupci nisu ugovori i da pokloni nisu obe ...


posle-nekog-vremena-naui-da-ljubav-ne-znai-oslanjanje-a-drutvo-ne-znai-bezbednost-i-pone-da-ui-da-poljupci-nisu-ugovori-i-da-pokloni-nisu-obe
poslenekogvremenanaučidaljubavneznačioslanjanjedrutvobezbednostpočneučipoljupcinisuugovoripokloniobeposle nekognekog vremenavremena naučišnaučiš dada ljubavljubav nene značiznači oslanjanjedruštvo nene značiznači bezbednosti počnešpočneš dada učišučiš dada poljupcipoljupci nisunisu ugovoriugovori ii dada poklonipokloni nisunisu obeobeposle nekog vremenanekog vremena naučišvremena naučiš danaučiš da ljubavda ljubav neljubav ne značine znači oslanjanjea društvo nedruštvo ne značine znači bezbednosti počneš dapočneš da učišda učiš daučiš da poljupcida poljupci nisupoljupci nisu ugovorinisu ugovori iugovori i dai da poklonida pokloni nisupokloni nisu obenisu obe

Kad zaćutim, okrenem se i odem, to ne znači da si ti pobedio, to znači da više nisi vredan mog vremena.Prijateljstvo nije nešto što učiš u školi. Međutim, ukoliko nisi naučio šta prijateljstvo znači, onda stvarno nisi ništa naučio.Ponekad, dok razmišljam o ljudima, čini mi se da je šteta što Noa i njegovo društvo nisu zakasnili na brod.Svaka reč znači ono što znači njeno ćutanje.Nenasilje ne znači pokoriti se volji onoga koji ti nanosi zlo, već znači odmeriti se celom svojom dušom sa voljom tiranina.Ako hoćete nešto da uradite – idite do kraja. U suprotnom, ni ne počinjite. To bi moglo da znači da ćete izgubiti devojku, ženu, rođake, poslove, i moguće je – glavu! Moglo bi da znači da nećete jesti dva ili tri, četiri dana. Moglo bi da znači da ćete se smrzavati na klupi u parku. Možda vam donese i zatvor, porugu i ismejavanje, ili izolaciju.