Posle nekog vremena naučiš da ljubav ne znači oslanjanje, a društvo ne znači bezbednost, i počneš da učiš da poljupci nisu ugovori i da pokloni nisu obe ...


posle-nekog-vremena-naui-da-ljubav-ne-znai-oslanjanje-a-drutvo-ne-znai-bezbednost-i-pone-da-ui-da-poljupci-nisu-ugovori-i-da-pokloni-nisu-obe
poslenekogvremenanaučidaljubavneznačioslanjanjedrutvobezbednostpočneučipoljupcinisuugovoripokloniobeposle nekognekog vremenavremena naučišnaučiš dada ljubavljubav nene značiznači oslanjanjedruštvo nene značiznači bezbednosti počnešpočneš dada učišučiš dada poljupcipoljupci nisunisu ugovoriugovori ii dada poklonipokloni nisunisu obeobeposle nekog vremenanekog vremena naučišvremena naučiš danaučiš da ljubavda ljubav neljubav ne značine znači oslanjanjea društvo nedruštvo ne značine znači bezbednosti počneš dapočneš da učišda učiš daučiš da poljupcida poljupci nisupoljupci nisu ugovorinisu ugovori iugovori i dai da poklonida pokloni nisupokloni nisu obenisu obe

Kad zaćutim, okrenem se i odem, to ne znači da si ti pobedio, to znači da više nisi vredan mog vremena. -Čarls Bukovski
kad-zautim-okrenem-se-i-odem-to-ne-znai-da-ti-pobedio-to-znai-da-vie-nisi-vredan-mog-vremena
Prijateljstvo nije nešto što učiš u školi. Međutim, ukoliko nisi naučio šta prijateljstvo znači, onda stvarno nisi ništa naučio. -Muhamed Ali
prijateljstvo-nije-neto-to-ui-u-koli-meutim-ukoliko-nisi-nauio-prijateljstvo-znai-onda-stvarno-nisi-nauio
Ponekad, dok razmišljam o ljudima, čini mi se da je šteta što Noa i njegovo društvo nisu zakasnili na brod. -Mark Tven
ponekad-dok-razmiljam-o-ljudima-ini-mi-se-da-teta-to-noa-i-njegovo-drutvo-nisu-zakasnili-na-brod
Nenasilje ne znači pokoriti se volji onoga koji ti nanosi zlo, već znači odmeriti se celom svojom dušom sa voljom tiranina. -Mahatma Gandi
nenasilje-ne-znai-pokoriti-se-volji-onoga-koji-ti-nanosi-zlo-ve-znai-odmeriti-se-celom-svojom-om-voljom-tiranina