Posle svega i dalje drugarica, sa njom priča kao sa ortakom kao da ne zna da ga voli i da je svaka njegova pogrešna reč boli …


posle-svega-i-dalje-drugarica-njom-pria-kao-ortakom-kao-da-ne-zna-da-ga-voli-i-da-svaka-njegova-pogrena-re-boli
poslesvegadaljedrugaricanjompričakaoortakomdaneznagavolisvakanjegovapogrenarečboliposle svegasvega ii daljedalje drugaricasa njomnjom pričapriča kaokao saortakom kaokao dada nene znazna dada gaga volivoli ii dada jeje svakasvaka njegovanjegova pogrešnapogrešna rečreč boliboli …posle svega isvega i daljei dalje drugaricasa njom pričanjom priča kaopriča kao sakao sa ortakomsa ortakom kaoortakom kao dakao da neda ne znane zna dazna da gada ga voliga voli ivoli i dai da jeda je svakaje svaka njegovasvaka njegova pogrešnanjegova pogrešna rečpogrešna reč bolireč boli …posle svega i daljesvega i dalje drugaricasa njom priča kaonjom priča kao sapriča kao sa ortakomkao sa ortakom kaosa ortakom kao daortakom kao da nekao da ne znada ne zna dane zna da gazna da ga volida ga voli iga voli i davoli i da jei da je svakada je svaka njegovaje svaka njegova pogrešnasvaka njegova pogrešna rečnjegova pogrešna reč bolipogrešna reč boli …posle svega i dalje drugaricasa njom priča kao sanjom priča kao sa ortakompriča kao sa ortakom kaokao sa ortakom kao dasa ortakom kao da neortakom kao da ne znakao da ne zna dada ne zna da gane zna da ga volizna da ga voli ida ga voli i daga voli i da jevoli i da je svakai da je svaka njegovada je svaka njegova pogrešnaje svaka njegova pogrešna rečsvaka njegova pogrešna reč bolinjegova pogrešna reč boli …

Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more. -Onore De Balzak
ena-zna-lice-oveka-koga-voli-kao-to-mornar-zna-otvoreno-more
Radi kao da ti novac nije neophodan, pleši kao da te niko ne gleda, voli kao da nikad nisi bio nesrećan. -Mark Tven
radi-kao-da-ti-novac-nije-neophodan-plei-kao-da-te-niko-ne-gleda-voli-kao-da-nikad-nisi-bio-nesrean
-Zaštiti je kao kćerku, voli je kao ženu i poštuj kao majku.
zatiti-kao-kerku-voli-kao-enu-i-potuj-kao-majku
moja drugarica je kao lopta, ja ti je nabacim pa je ti sutnes xD
moja-drugarica-kao-lopta-ja-ti-nabacim-pa-ti-sutnes-xd
Onaj ko te ne voli ne zna kako to da sakrije, a onaj ko te voli ne zna to da pokaze.
onaj-ko-te-ne-voli-ne-zna-kako-to-da-sakrije-a-onaj-ko-te-voli-ne-zna-to-da-pokaze
Ja verujem da svaka priča pronađe onoga kome je namenjena; poput poruke upućene iz dalekih vremena. -Momo Kapor
ja-verujem-da-svaka-pria-pronae-onoga-kome-namenjena-poput-poruke-upuene-iz-dalekih-vremena