Poslednja tri od četiri ponavljanja tokom vežbi su ono što vodi ka porastu mišića. Bol je ono što razdvaja šampiona od nekoga ko nije šampion. Upravo to je ono što nedostaje većini ljudi, snaga da nastave i pored bola bez obzira na posledice.


poslednja-tri-od-etiri-ponavljanja-tokom-vebi-su-ono-to-vodi-ka-porastu-miia-bol-ono-to-razdvaja-ampiona-od-nekoga-ko-nije-ampion-upravo-to-ono-to
arnold Švarcenegerposlednjatriodčetiriponavljanjatokomvežbisuonotovodikaporastumiićabolrazdvajaampionanekogakonijeampionupravotonedostajevećiniljudisnagadanastaveporedbolabezobziranaposlediceposlednja tritri odod četiričetiri ponavljanjaponavljanja tokomtokom vežbivežbi susu onoono štošto vodivodi kaka porastuporastu mišićabol jeje onoono štošto razdvajarazdvaja šampionašampiona odod nekoganekoga koko nijenije šampionje onoono štošto nedostajenedostaje većinivećini ljudisnaga dada nastavenastave ii poredpored bolabola bezbez obziraobzira nana poslediceposlednja tri odtri od četiriod četiri ponavljanjačetiri ponavljanja tokomponavljanja tokom vežbitokom vežbi suvežbi su onosu ono štoono što vodišto vodi kavodi ka porastuka porastu mišićabol je onoje ono štoono što razdvajašto razdvaja šampionarazdvaja šampiona odšampiona od nekogaod nekoga konekoga ko nijeko nije šampionupravo to jeje ono štoono što nedostaješto nedostaje većininedostaje većini ljudisnaga da nastaveda nastave inastave i poredi pored bolapored bola bezbola bez obzirabez obzira naobzira na posledice

Nemoj kvariti ono što imaš želeći ono što nemaš; seti se da je ono što sada imaš nekada bilo među stvarima o kojima si se samo mogao nadati. -Epikur
nemoj-kvariti-ono-to-ima-elei-ono-to-nema-seti-se-da-ono-to-sada-ima-nekada-bilo-meu-stvarima-o-kojima-se-samo-mogao-nadati
Hiljadu puta se pokaješ za ono što kažeš, rijeko  za ono što prećutiš, znao sam tu mudrost kad mi nije bila potrebna. -Meša Selimović
hiljadu-puta-se-pokaje-za-ono-to-kae-rijeko-za-ono-to-preuti-znao-sam-mudrost-kad-mi-nije-bila-potrebna