Poslije rata oslobođenje je oslobodilo i grudi, otkriva ih kao kraj gladi i straha rata. Ženske grudi su simbol sreće, to je hrana, to su poklon paketi.


poslije-rata-osloboenje-oslobodilo-i-grudi-otkriva-ih-kao-kraj-gladi-i-straha-rata-enske-grudi-su-simbol-sree-to-hrana-to-su-poklon-paketi
federico felliniposlijerataoslobođenjeoslobodilogrudiotkrivaihkaokrajgladistraharataŽenskegrudisusimbolsrećetohranapoklonpaketiposlije ratarata oslobođenjeoslobođenje jeje oslobodilooslobodilo ii grudiotkriva ihih kaokao krajkraj gladigladi ii strahastraha rataŽenske grudigrudi susu simbolsimbol srećeje hranasu poklonpoklon paketiposlije rata oslobođenjerata oslobođenje jeoslobođenje je oslobodiloje oslobodilo ioslobodilo i grudiotkriva ih kaoih kao krajkao kraj gladikraj gladi igladi i strahai straha rataŽenske grudi sugrudi su simbolsu simbol srećesu poklon paketi

Samo mrtvi su videli kraj rata. -Platon
samo-mrtvi-su-videli-kraj-rata
Samo mrtvi vide kraj rata.
samo-mrtvi-vide-kraj-rata
Dečiji biser: Moraju li mame takođe jesti travu da bi im iz grudi teklo mleko? :D
deiji-biser-moraju-li-mame-takoe-jesti-travu-da-bi-im-iz-grudi-teklo-mleko-d
U ratu svaki vojnik želi da stavi glavu na grudi! Zašto? Pa da da vidi dali je živ
u-ratu-svaki-vojnik-eli-da-stavi-glavu-na-grudi-zato-pa-da-da-vidi-dali-iv
Onome ko umire od gladi ne treba nauka, već hrana. -Toma Akvinski
onome-ko-umire-od-gladi-ne-treba-nauka-ve-hrana