Poslije višegodišnjeg istraživanja događaja u prirodi moram da priznam da ipak postoji veća inteligencija od nas.


poslije-viegodinjeg-istraivanja-dogaaja-u-prirodi-moram-da-priznam-da-ipak-postoji-vea-inteligencija-od-nas
tomas edisonposlijeviegodinjegistraživanjadogađajaprirodimoramdapriznamipakpostojivećainteligencijaodnasposlije višegodišnjegvišegodišnjeg istraživanjaistraživanja događajadogađaja uu prirodiprirodi morammoram dada priznampriznam dada ipakipak postojipostoji većaveća inteligencijainteligencija odod nasposlije višegodišnjeg istraživanjavišegodišnjeg istraživanja događajaistraživanja događaja udogađaja u prirodiu prirodi moramprirodi moram damoram da priznamda priznam dapriznam da ipakda ipak postojiipak postoji većapostoji veća inteligencijaveća inteligencija odinteligencija od nasposlije višegodišnjeg istraživanja događajavišegodišnjeg istraživanja događaja uistraživanja događaja u prirodidogađaja u prirodi moramu prirodi moram daprirodi moram da priznammoram da priznam dada priznam da ipakpriznam da ipak postojida ipak postoji većaipak postoji veća inteligencijapostoji veća inteligencija odveća inteligencija od nasposlije višegodišnjeg istraživanja događaja uvišegodišnjeg istraživanja događaja u prirodiistraživanja događaja u prirodi moramdogađaja u prirodi moram dau prirodi moram da priznamprirodi moram da priznam damoram da priznam da ipakda priznam da ipak postojipriznam da ipak postoji većada ipak postoji veća inteligencijaipak postoji veća inteligencija odpostoji veća inteligencija od nas

Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo te događaje podnijeti, u dobroj mjeri zavisi od nas. -Ivo Andric
tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-te-dogaaje-podnijeti-u-dobroj-mjeri-zavisi-od-nas
Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih, dakle na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju. -Ivo Andrić
tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-dogaaje-podneti-zavisi-u-dobroj-meri-od-nas-samih-dakle-na-to-treba
Ne postoji veća žalost od prisećanja na sreću u doba bede. -Dante Aligijeri
ne-postoji-vea-alost-od-priseanja-na-sreu-u-doba-bede
Ne postoji veća žalost od prisjećanja na sreću u doba bijede. -Dante Aligieri
ne-postoji-vea-alost-od-prisjeanja-na-sreu-u-doba-bijede
U prirodi stvari nema ničeg slučajnog, nego je sve određeno iz nužnosti božje prirode da na izvestan način postoji i funkcioniše. -Baruh de Spinoza
u-prirodi-stvari-nema-eg-sluajnog-nego-sve-odreeno-iz-nunosti-bo-prirode-da-na-izvestan-nain-postoji-i-funkcionie