Poslušaj šta govore o drugima i znaćeš šta govore i o tebi.


posluaj-govore-o-drugima-i-znae-govore-i-o-tebi
Španska poslovicaposluajtagovoredrugimaznaćetebiposlušaj štašta govoregovore oo drugimadrugima ii znaćešznaćeš štašta govoregovore io tebiposlušaj šta govorešta govore ogovore o drugimao drugima idrugima i znaćeši znaćeš štaznaćeš šta govorešta govore igovore i oi o tebiposlušaj šta govore ošta govore o drugimagovore o drugima io drugima i znaćešdrugima i znaćeš štai znaćeš šta govoreznaćeš šta govore išta govore i ogovore i o tebiposlušaj šta govore o drugimašta govore o drugima igovore o drugima i znaćešo drugima i znaćeš štadrugima i znaćeš šta govorei znaćeš šta govore iznaćeš šta govore i ošta govore i o tebi

Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok napokon ne uspiju nešto i da kažu. -Sasha Guitry
ima-ljudi-koji-govore-govore-govore-sve-dok-napokon-ne-uspiju-neto-i-da-kau
Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu. -Ernest Hemingvej
ima-ljudi-koji-uju-eho-pa-pomisle-da-su-sami-proizveli-originalni-zvuk-ima-ljudi-koji-govore-govore-i-govore-sve-dok-najzad-ne-uspiju-da-neto-kau
Na početku ljubavi ljubavnici govore o budućnosti. Kad je ljubav na izmaku, govore o prošlosti. -Žorž Sand
na-poetku-ljubavi-ljubavnici-govore-o-budunosti-kad-ljubav-na-izmaku-govore-o-prolosti
Oni koji govore lepo ne govore uvek i najbolje. -Kineske poslovice
oni-koji-govore-lepo-ne-govore-uvek-i-najbolje