Poslušaj svoju mudrost, a ne bes.


posluaj-svoju-mudrost-a-ne-bes
vilijam Šekspirposluajsvojumudrostnebesposlušaj svojusvoju mudrostne besposlušaj svoju mudrosta ne bes

Poslušaj svoju mudrost, a ne gnev.Ljudi kažu da postoji mudrost glave i mudrost srca.Je*bes zivot ako se ne boris!Dok čovek traži mudrost, dotle zaslužuje naziv mudraca; čim uobrazi da je popio svu mudrost, odmah postaje budala.Postoji mudrost glave i mudrost srca.Nikad ništa ne preduzimajte dok vas drži bes.