Posmatrajući kako je posmatraju, zatekao sam sebe u onom pomerenom osećaju kad si jako ponosan na sebe zbog nečeg što uopšte nisi ti. To je moja devojka.


posmatrajui-kako-posmatraju-zatekao-sam-sebe-u-onom-pomerenom-oseaju-kad-jako-ponosan-na-sebe-zbog-neeg-to-uopte-nisi-ti-to-moja-devojka
Đorđe balaševićposmatrajućikakoposmatrajuzatekaosamsebeonompomerenomosećajukadjakoponosannazbognečegtouoptenisititomojadevojkaposmatrajući kakokako jeje posmatrajuzatekao samsam sebesebe uu onomonom pomerenompomerenom osećajuosećaju kadkad sisi jakojako ponosanponosan nana sebesebe zbogzbog nečegnečeg štošto uopšteuopšte nisinisi tije mojamoja devojkaposmatrajući kako jekako je posmatrajuzatekao sam sebesam sebe usebe u onomu onom pomerenomonom pomerenom osećajupomerenom osećaju kadosećaju kad sikad si jakosi jako ponosanjako ponosan naponosan na sebena sebe zbogsebe zbog nečegzbog nečeg štonečeg što uopštešto uopšte nisiuopšte nisi tije moja devojka

Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene. -Ričard Prajor
iao-sam-u-zimbabve-sada-znam-kako-se-belci-oseaju-u-americi-opusteno-to-znam-jer-kada-sam-uo-policijsku-sirenu-tamo-znao-sam-da-nije-zbog-mene
Neverovatno je kako jako boli kada prijatelj ode – i iza sebe ostavi samo tišinu
neverovatno-kako-jako-boli-kada-prijatelj-ode-i-iza-sebe-ostavi-samo-tiinu