Post nubila Phoebus. – Poslije oblaka dolazi sunce.


post-nubila-phoebus-poslije-oblaka-dolazi-sunce
latinske poslovicepostnubilaphoebusposlijeoblakadolazisuncepost nubilanubila phoebus– poslijeposlije oblakaoblaka dolazidolazi suncepost nubila phoebus– poslije oblakaposlije oblaka dolazioblaka dolazi sunce– poslije oblaka dolaziposlije oblaka dolazi sunce– poslije oblaka dolazi sunce

Ako se jednom probudim i ne vidim sunce, ili sam mrtav ili sunce… -Jim Morrison
ako-se-jednom-probudim-i-ne-vidim-sunce-ili-sam-mrtav-ili-sunce
Iznad svakog oblaka koji pravi sjenu je zvijezda koja daje svjetlo. -Pitagora
iznad-svakog-oblaka-koji-pravi-sjenu-zvijezda-koja-daje-svjetlo
Iznad svakog oblaka koji pravi senu je zvezda koja daje svetlo. -Pitagora
iznad-svakog-oblaka-koji-pravi-senu-zvezda-koja-daje-svetlo