Postala sam njegova potreba a on moja navika, i bila bih uznemirena ako ga ne bih vidjela cijeli dan.


postala-sam-njegova-potreba-a-on-moja-navika-i-bila-bih-uznemirena-ako-ga-ne-bih-vidjela-cijeli-dan
meša selimovićpostalasamnjegovapotrebaonmojanavikabilabihuznemirenaakoganevidjelacijelidanpostala samsam njegovanjegova potrebaon mojamoja navikai bilabila bihbih uznemirenauznemirena akoako gaga nene bihbih vidjelavidjela cijelicijeli danpostala sam njegovasam njegova potrebapotreba a ona on mojaon moja navikai bila bihbila bih uznemirenabih uznemirena akouznemirena ako gaako ga nega ne bihne bih vidjelabih vidjela cijelividjela cijeli danpostala sam njegova potrebanjegova potreba a onpotreba a on mojaa on moja navikai bila bih uznemirenabila bih uznemirena akobih uznemirena ako gauznemirena ako ga neako ga ne bihga ne bih vidjelane bih vidjela cijelibih vidjela cijeli dansam njegova potreba a onnjegova potreba a on mojapotreba a on moja navikai bila bih uznemirena akobila bih uznemirena ako gabih uznemirena ako ga neuznemirena ako ga ne bihako ga ne bih vidjelaga ne bih vidjela cijeline bih vidjela cijeli dan

Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više. -Horhe Luis Borhes
kada-bih-mogao-svoj-ivot-ponovo-da-proivim-pokuao-bih-u-sledeem-da-napravim-vie-greaka-ne-bih-se-trudio-da-budem-tako-savr-opustio-bih-se-vie
Moć je moja ljubavnica. Prenaporno sam radio na njenom osvajanju da bih dopustio da mi je neko preotme. -Napoleon Bonaparta
mo-moja-ljubavnica-prenaporno-sam-radio-na-njenom-osvajanju-da-bih-dopustio-da-mi-neko-preotme
Ti si moja zvijezda, i moj astronom, i želio bih da sam nebo, da te mogu posmatrati sa milijardu očiju. -Platon
ti-moja-zvijezda-i-moj-astronom-i-elio-bih-da-sam-nebo-da-te-mogu-posmatrati-milijardu-oiju
Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve. -Herman Hese
nikada-nisam-ivio-bez-vjere-i-ne-bih-niti-dana-bez-nje-mogao-ali-sam-cijeli-svoj-ivot-mogao-bez-crkve