Postala sam njegova potreba a on moja navika, i bila bih uznemirena ako ga ne bih vidjela cijeli dan.


postala-sam-njegova-potreba-a-on-moja-navika-i-bila-bih-uznemirena-ako-ga-ne-bih-vidjela-cijeli-dan
meša selimovićpostalasamnjegovapotrebaonmojanavikabilabihuznemirenaakoganevidjelacijelidanpostala samsam njegovanjegova potrebaon mojamoja navikai bilabila bihbih uznemirenauznemirena akoako gaga nene bihbih vidjelavidjela cijelicijeli danpostala sam njegovasam njegova potrebapotreba a ona on mojaon moja navikai bila bihbila bih uznemirenabih uznemirena akouznemirena ako gaako ga nega ne bihne bih vidjelabih vidjela cijelividjela cijeli danpostala sam njegova potrebanjegova potreba a onpotreba a on mojaa on moja navikai bila bih uznemirenabila bih uznemirena akobih uznemirena ako gauznemirena ako ga neako ga ne bihga ne bih vidjelane bih vidjela cijelibih vidjela cijeli dansam njegova potreba a onnjegova potreba a on mojapotreba a on moja navikai bila bih uznemirena akobila bih uznemirena ako gabih uznemirena ako ga neuznemirena ako ga ne bihako ga ne bih vidjelaga ne bih vidjela cijeline bih vidjela cijeli dan

Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?Rođen sam sa muzikom u sebi. Muzika je deo mene. Kao moja rebra, moji bubrezi, moja jetra, moje srce. Kao moja krv. To je sila koja je već bila u meni kada sam došao na svet. Bila je za mene potreba-kao hrana ili voda.Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više.Moć je moja ljubavnica. Prenaporno sam radio na njenom osvajanju da bih dopustio da mi je neko preotme.Ti si moja zvijezda, i moj astronom, i želio bih da sam nebo, da te mogu posmatrati sa milijardu očiju.Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve.