Postani bolja osoba i budi siguran da znaš ko si pre nego upoznaš nekoga novoga nadajući se da ta osoba zna ko si ti.


postani-bolja-osoba-i-budi-siguran-da-zna-ko-pre-nego-upozna-nekoga-novoga-nadajui-se-da-osoba-zna-ko-ti
gabriel garcia markezpostaniboljaosobabudisigurandaznakoprenegoupoznanekoganovoganadajućiseznatipostani boljabolja osobaosoba ii budibudi siguransiguran dada znašznaš koko sisi prepre negonego upoznašupoznaš nekoganekoga novoganovoga nadajućinadajući sese dada tata osobaosoba znazna koko sisi tipostani bolja osobabolja osoba iosoba i budii budi siguranbudi siguran dasiguran da znašda znaš koznaš ko siko si presi pre negopre nego upoznašnego upoznaš nekogaupoznaš nekoga novoganekoga novoga nadajućinovoga nadajući senadajući se dase da tada ta osobata osoba znaosoba zna kozna ko siko si tipostani bolja osoba ibolja osoba i budiosoba i budi sigurani budi siguran dabudi siguran da znašsiguran da znaš koda znaš ko siznaš ko si preko si pre negosi pre nego upoznašpre nego upoznaš nekoganego upoznaš nekoga novogaupoznaš nekoga novoga nadajućinekoga novoga nadajući senovoga nadajući se danadajući se da tase da ta osobada ta osoba znata osoba zna koosoba zna ko sizna ko si tipostani bolja osoba i budibolja osoba i budi siguranosoba i budi siguran dai budi siguran da znašbudi siguran da znaš kosiguran da znaš ko sida znaš ko si preznaš ko si pre negoko si pre nego upoznašsi pre nego upoznaš nekogapre nego upoznaš nekoga novoganego upoznaš nekoga novoga nadajućiupoznaš nekoga novoga nadajući senekoga novoga nadajući se danovoga nadajući se da tanadajući se da ta osobase da ta osoba znada ta osoba zna kota osoba zna ko siosoba zna ko si ti

Možda Bog želi da upoznaš mnogo pogrešnih ljudi pre nego što upoznaš pravog i na tome ćeš mu, kada se to bude desilo, biti zahvalna. -Gabrijel Garsija Markes
moda-bog-eli-da-upozna-mnogo-pogrenih-ljudi-pre-nego-to-upozna-pravog-i-na-tome-e-mu-kada-se-to-bude-desilo-biti-zahvalna
Kada ljudi odu od tebe, pusti ih neka idu. Tvoja sudbina nikada nije vezana za nekoga ko te napusti. I to ne znači da je ta osoba loša, nego da je njena uloga ...
kada-ljudi-odu-od-tebe-pusti-ih-neka-idu-tvoja-sudbina-nikada-nije-vezana-za-nekoga-ko-te-napusti-i-to-ne-znai-da-osoba-loa-nego-da-njena-uloga
Možda je bolje da upoznaš puno pogrešnih ljudi prije nego što upoznaš pravog, jer kad ga upoznaš, na tome ćeš biti zahvalna. -Ljubavne poslovice
moda-bolje-da-upozna-puno-pogrenih-ljudi-prije-nego-to-upozna-pravog-jer-kad-ga-upozna-na-tome-e-biti-zahvalna
Nisam siguran koji je moj poziv, ali želim da postojim zarad velikih ciljeva. Težim da budem najbolja osoba koja je ikada živela. -Vil Smit
nisam-siguran-koji-moj-poziv-ali-elim-da-postojim-zarad-velikih-ciljeva-teim-da-budem-najbolja-osoba-koja-ikada-ivela