Postao sam filozof i radio sam na ovoj mojoj slavi koja još nije stigla, samo da bih bolje zavodio žene.


postao-sam-filozof-i-radio-sam-na-ovoj-mojoj-slavi-koja-jo-nije-stigla-samo-da-bih-bolje-zavodio-ene
Žan pol sartrpostaosamfilozofradionaovojmojojslavikojajonijestiglasamodabihboljezavodioženepostao samsam filozoffilozof ii radioradio samsam nana ovojovoj mojojmojoj slavislavi kojakoja jošjoš nijenije stiglasamo dada bihbih boljebolje zavodiozavodio ženepostao sam filozofsam filozof ifilozof i radioi radio samradio sam nasam na ovojna ovoj mojojovoj mojoj slavimojoj slavi kojaslavi koja joškoja još nijejoš nije stiglasamo da bihda bih boljebih bolje zavodiobolje zavodio ženepostao sam filozof isam filozof i radiofilozof i radio sami radio sam naradio sam na ovojsam na ovoj mojojna ovoj mojoj slaviovoj mojoj slavi kojamojoj slavi koja jošslavi koja još nijekoja još nije stiglasamo da bih boljeda bih bolje zavodiobih bolje zavodio ženepostao sam filozof i radiosam filozof i radio samfilozof i radio sam nai radio sam na ovojradio sam na ovoj mojojsam na ovoj mojoj slavina ovoj mojoj slavi kojaovoj mojoj slavi koja jošmojoj slavi koja još nijeslavi koja još nije stiglasamo da bih bolje zavodioda bih bolje zavodio žene

Da sam poštovala sva pravila, nikada nigde ne bih stigla. -Merlin Monro
da-sam-potovala-sva-pravila-nikada-nigde-ne-bih-stigla
Trke i trkanje su u mojoj krvi. To je deo mene, deo mog života, nešto što sam radio celi život i što je iznad svega. -Ajrton Sena
trke-i-trkanje-su-u-mojoj-krvi-to-deo-mene-deo-mog-ivota-neto-to-sam-radio-celi-ivot-i-to-iznad-svega
Moć je moja ljubavnica. Prenaporno sam radio na njenom osvajanju da bih dopustio da mi je neko preotme. -Napoleon Bonaparta
mo-moja-ljubavnica-prenaporno-sam-radio-na-njenom-osvajanju-da-bih-dopustio-da-mi-neko-preotme