Postoje dva načina da se kažnjavaju deca: način sportski i način nevaljalca.


postoje-dva-naina-da-se-kanjavaju-deca-nain-sportski-i-nain-nevaljalca
franc kafkapostojedvanačinadasekažnjavajudecanačinsportskinevaljalcapostoje dvadva načinanačina dada sese kažnjavajukažnjavaju decanačin sportskisportski ii načinnačin nevaljalcapostoje dva načinadva načina danačina da seda se kažnjavajuse kažnjavaju decanačin sportski isportski i načini način nevaljalcapostoje dva načina dadva načina da senačina da se kažnjavajuda se kažnjavaju decanačin sportski i načinsportski i način nevaljalcapostoje dva načina da sedva načina da se kažnjavajunačina da se kažnjavaju decanačin sportski i način nevaljalca

Odgovor na religiju nije nestanak religije, vec razmišljanje o njoj na drugi način. Biti deo nje na drugi način. -Salman Rušdi
odgovor-na-religiju-nije-nestanak-religije-vec-razmiljanje-o-njoj-na-drugi-nain-biti-deo-nje-na-drugi-nain
Postoje dva načina da živiš: da živiš kao da ništa nije čudo ili da živiš kao da je sve čudo.
postoje-dva-naina-da-ivi-da-ivi-kao-da-nije-udo-ili-da-ivi-kao-da-sve-udo
Intelektualac kaže jednostavnu stvar na komplikovan način, umetnik kaže komplikovanu stvar na jednostavan način. -Čarls Bukovski
intelektualac-kae-jednostavnu-stvar-na-komplikovan-nain-umetnik-kae-komplikovanu-stvar-na-jednostavan-nain