Postoje dve vrste ljudi…Oni, kojima se sviđam i oni, koji nemaju ukusa…♥♥♥ ;)))


postoje-dve-vrste-ljudioni-kojima-se-sviam-i-oni-koji-nemaju-ukusa
postojedvevrsteljudi…onikojimasesviđamonikojinemajuukusa…♥♥♥postoje dvedve vrstevrste ljudi…onikojima sese sviđamsviđam ii onikoji nemajunemaju ukusa…♥♥♥postoje dve vrstedve vrste ljudi…onikojima se sviđamse sviđam isviđam i onikoji nemaju ukusa…♥♥♥postoje dve vrste ljudi…onikojima se sviđam ise sviđam i onikojima se sviđam i oni

Postoje samo dve vrste ljudi, oni koji su osetili bol i oni koji će je tek osetiti.O monasi, postoje dve vrste bolesti. Fizička bolest i mentalna bolest. Postoje ljudi koji kao da su lišeni fizičkih bolesti tokom godinu ili dve, čak i tokom sto godina i više. Ali retki su oni u ovome svetu koji su lišeni mentalne bolesti čak i za trenutak, sem onih koji su se oslobodili mentalnih nečistoća.U revolucijama postoje dve vrste ljudi: oni koji ih dižu i oni koji se njima okoriste.Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide.Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze.Postoje samo dve vrste ljudi: s jedne strane pravednici koji se smatraju grešnicima, a s druge grešnici koji se smatraju pravednicima.